Ališáuskas Algirdas 1952 09 22Rokiškis, lietuvių surdopedagogas, surdopsichologas. Dr. (social. m.; psichol. m. kand. 1982).

Algirdas Ališauskas

1975 baigė Leningrado pedagoginio instituto Defektologijos fakultetą. Nuo 1975 dėsto Šiaulių universitete, 1982–87 ir 2000–14 Specialiosios pedagogikos katedros vedėjas; docentas (2014). Nuo 1991 Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas. Pagrindinės tyrimų sritys – vaikų raidos ypatingumų ir ugdymo poreikių vertinimas, mokymosi sutrikimai ir sunkumai, kurčiųjų psichologija ir komunikacija, elgesio sutrikimai. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių ir studijų knygų apie raidos ypatingumus ir vaikų ugdymo klausimus. Pirmojo Lietuviškų gestų žodynėlio (1995) vienas redaktorių ir sudarytojų. Svarbiausi darbai: Vaiko psichopedagoginis vertinimas: pokyčių perspektyva (2007), Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste (su kitais, 2011), Mokinių probleminio elgesio įvertinimas (su kitais, 2016), Vaiko situacijos vertinimas: sėkmingo ugdymosi link (2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką