Jakšẽvičius Algirdas 1908 03 25Sidabravas 1941 05 30Kaunas, lietuvių teatro aktorius, režisierius, pedagogas. V. Alanto brolis. 1932 baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą (A. Olekos‑Žilinsko mokinys), 1933 – Kauno meno mokyklą (skulptūrą). 1932–40 (su pertrauka) vaidino Valstybės, 1933–34 – Jaunųjų teatre. 1935–37 stažavo J. Vachtangovo teatre Maskvoje, A. Olekos‑Žilinsko vaidybos studijoje Niujorke ir Niujorko universitete. 1937–39 vadovavo Vytauto Didžiojo universiteto studentų teatro studijai (pastatė 3 vienveiksmius spektaklius), dėstė joje pagal Stanislavskio sistemą. 1940–41 dėstė Vilniaus universitete (vaidybos sistemą), dirbo Vilniaus valstybinio, Vaidilos teatrų režisieriumi, šio – ir meno vadovu.

Algirdas Jakševičius

A. Jakševičius. Spektaklio E. O’Neillo Marko milijonai scena (1938, dailininkas A. Gudaitis, © LATGA, 2020; centre Princesė Kukačin – M. Mironaitė)

Svarbiausi vaidmenys (kai kuriems sukūrė ir grimą): Baronas (A. de Musset Meile nežaidžiama), Misteris Šelbis (Dėdės Tomo lūšnelė, pagal H. E. Beecher‑Stowe, abu 1933), Zbignievas Olesnickis (B. Sruogos Milžino paunksmė), Feginas (Oliveris Tvistas, pagal Ch. Dickensą, abu 1934, visų režisierius A. Oleka‑Žilinskas), Tėvas (K. Inčiūros Vincas Kudirka 1934, režisierius A. Sutkus), Gesleris (F. Schillerio Vilhelmas Telis 1935, režisieriai K. Juršys, A. Sutkus), Hanefeldas (G. Hauptmanno Prieš saulėlydį 1939, režisierius R. Juknevičius). 1938 Valstybės teatre pastatė spektaklį E. O’Neillo Marko milijonai, jam būdinga raiškus teatrališkumas, tiksli, apgalvota sceninė forma. Paskelbė (Jorigio, N. Lėno slapyvardžiais) teatro straipsnių, išvertė K. Stanislavskio veikalą Aktoriaus saviruoša (išleistas 1940).

L: J. Blekaitis Algirdas Jakševičius – teatro poetas Vilnius 1999.

Jorigis; N. Lėnas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką