Algirdas Jonas Kasulaitis

Kasuláitis Algirdas Jonas 1928 06 28Kybartai (Vilkaviškio apskr.) 1992 01 15Cleveland (Ohajo valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Augsburge vadovavo ateitininkams, redagavo jų laikraštį Žiburiai.

1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Pittsburghe dirbo laikraščio Lietuvių žinios redakcijoje. Atlikęs karinę tarnybą Korėjoje apsigyveno Clevelande. Čia Case Western Reserve universitete studijavo ekonomiką (baigė 1960).

1964–73 buvo Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos centro komiteto pirmininkas, sąjungos biuletenio redaktorius. 1955–61 redagavo žurnalą Jaunimo žygiai, 1984–92 Tėvynės sargas.

Buvo popiežiaus Leono XIII fondo valdybos pirmininkas. Veikė Amerikos lietuvių tarybos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo, Lietuvos vyčių, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizacijose.

Krikščionių demokratų ideologiniais ir Lietuvos laisvinimo klausimais rašė laikraščiuose Ateitis, Darbininkas, Draugas, Tėviškės žiburiai (dažnai A. Erdvilo slapyvardžiu).

Parengė knygą Lietuvos krikščioniškoji demokratija (Lithuanian Christian Democracy 1976).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką