Algirdas Juozas Motuzas

Mõtuzas Algirdas Juozas 1943 05 08Juodžiai (Joniškio vlsč.), lietuvių agronomas dirvožemininkas. Habil. dr. (biomed. m., 2000). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 2007–11 narys ekspertas, nuo 2018 narys emeritas).

Išsilavinimas ir veikla

1965 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1966 dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (iki 1996 Lietuvos žemės ūkio akademija, 1996–2011 Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2011–18 Aleksandro Stulginskio universitetas), 1984–90 Agronomijos fakulteto prodekanas, 1992–94 Lietuvos žemės ūkio akademijos sekretorius, 2001–06 Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjas; profesorius (2001). Tarptautinės dirvožemininkų sąjungos narys (nuo 1994), Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas (2001–12). Mokslinių tyrimų sritys – dirvožemių ekologija, Lietuvos dirvožemių klasifikacijos tobulinimas, Lietuvos žemės ūkio mokslo istoriografija. Paskelbė apie 120 mokslinių ir 280 mokslo populiarinamųjų straipsnių. Žemės ūkio enciklopedijos (3 tomai 1998–2007) mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas.

Algirdas Juozas Motuzas

Knygos

Parašė monografijas Profesorius Viktoras Ruokis (su V. Danilevičiumi, 1982), Žemės ūkio akademija dviejų okupacijų metais (1940–1944) periodiniuose ir kituose leidiniuose (1994), Agronomijos mokslų raida Lietuvoje ir jos kūrėjai (1997), Profesorius Antanas Stancevičius (2010), vadovėlius Dirvožemio mokslas ir geologijos pagrindai (su kitais, 1977), Dirvotyra (su kitais, 1996 22009). Monografijų Profesorius Vincas Vilkaitis (1991), Profesorius Juozas Tonkūnas (1993), Profesorius Petras Vasinauskas (1998), Profesorius Bronius Baginskas (2003) ir penkiakalbio Sisteminio dirvotyros terminų žodynėlio (1997) sudarytojas ir vienas autorių.

Sudarė ir parengė spaudai knygas: P. Vasinauskas Agronomija Lietuvoje (su V. Vasiliauskiene, 2005), M. Treinys Tautos ir jos žemės jungtis (su Elena Treiniene, 2011).

Apdovanojimai

Vytauto Vazalinsko premija (su Vanda Valerija Buivydaite, R. A. Šleiniu; 1998). Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis (2021).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką