Jurẽvičius Algirdas 1972 03 24Vievis, Telšių vyskupas. Dr. (teol. m., 2004). Monsinjoras (2008).

Biografija

1998 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (1996 – bakalauro studijas Katalikų teologijos fakultete, iki 1994 – Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakultetas). 1996 įšventintas kunigu, paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru ir jaunimo kapelionu, 1998–2000 dar ir katalikiškų klasių kapelionu bei Aukštadvario ir Vytautavos (Trakų rj. savivaldybė) parapijų administratoriumi, nuo 2004 – Kaišiadorių vyskupo generaliniu vikaru. 1996–97 Kauno kunigų seminarijoje Kaišiadorių vyskupijos seminaristų ugdytojas, 1996–98 ir dogminės teologijos dėstytojas, 1999 – Vytauto Didžiojo universiteto Bendrosios teologijos katedros, nuo 2004 – Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas. 2000–04 studijavo praktinę teologiją Šv. Jurgio aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje Frankfurte prie Maino, 2001–04 talkino lenkų sielovadoje Fuldos vyskupijoje ir buvo atsakingas už lietuvių sielovadą Stuttgarte.

Algirdas Jurevičius

Algirdas Jurevičius

1998–2008 buvo Dievo tarno arkivyskupo T. Matulionio beatifikacijos bylos notaras, 2017–18 – palaimintojo T. Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius. 2018 Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas atsakingu už Bažnyčios doktrinos klausimus, vėliau išrinktas darbo grupės Ratio nationalis (kunigų ruošimo gairėms sudaryti) pirmininku. 2018 07 02 nominuotas vyskupu (suteiktas Materianos vyskupo titulas) ir paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru, 08 16 konsekruotas vyskupu. Nuo 2019 – Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius. 2020 paskirtas Telšių vyskupu.

Knygos

Parašė knygas: Duona ir vynas: Eucharistijos pavidalų biblinė, istorinė bei simbolinė prasmė (2002), Apie diakonato teologiją. Nuolatinis diakonatas: savo tapatybės beieškant (Zur Theologie des Diakonats. Der Ständige Diakonat auf der Suche nach eigenem Profil 2004; lietuvių kalba išleista pavadinimu Diakonatas. Teologija ir praktika 2013), Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Kelyje link atsinaujinimo (Die Katholische Kirche Litauens. Auf dem Weg zur Erneuerung 2004), Susipažinkime – esu Teofilius (2017, pataisytas ir papildytas leidimas 2017, lenkų kalba Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil 2018), sudarė ir parengė knygas Malonių lietaus nuplauti: Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagė Lietuvoje (2012), Arkivyskupas Teofilius Matulionis: Ištvermingas tikėjimo liudytojas (su A. Streikumi, 2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką