Jurgáitis Algirdas 1941 04 28Šiauliai, lietuvių geologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1981). Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1999). Vietinių mineralinių žaliavų išteklių geologinio ekonominio vertinimo pradininkas.

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1963 baigęs Vilniaus universitetą dirbo Geologijos institute, 1969–80 Mineralinių žaliavų ekonomikos sektoriaus vadovas, 1980–83 Kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų sektoriaus vadovas. 1983–93 Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas, Vilniaus universiteto Tarybos mokslinis sekretorius (1993–96); profesorius (1993), profesorius emeritas (2007). 1991–95 Lietuvos geologų sąjungos pirmininkas, nuo 1998 garbės narys. Lietuvos nacionalinio geologų komiteto narys ir pirmininko pavaduotojas (1992–2004), Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) Lietuvos komiteto narys ir šio komiteto pirmininkas (1995–2001). 1996–2004 valstybinės mokslo programos Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė (Litosfera) koordinatorius. Žurnalo Litosfera atsakingasis redaktorius (1997–2003), žurnalo Geologija redaktorių kolegijos narys.

Algirdas Jurgaitis

Mokslinė veikla

Veiklos sritis – Lietuvos kvartero smėlingųjų nuogulų sedimentologiniai tyrimai. Nagrinėjo Lietuvos ir kitų šalių kvartero nuogulų sandaros ypatybes, sudėtį, sedimentacijos sąlygas, nerūdinių naudingųjų iškasenų gavybos ir panaudojimo klausimus. Patobulino fliuvioglacialinių nuogulų genetinę klasifikaciją.

Paskelbė apie 140 mokslo publikacijų. Parengė ir išleido Baltijos šalių nemetalinių naudingųjų iškasenų prognozinį žemėlapį (mastelis 1:500 000; su kitais 1991).

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Lietuvos žvyrų genetiniai tipai ir litologija (1969, rusų kalba), Pabaltijo fliuvioglacialinių nuogulų sluoksniuotos tekstūros (su kitais, 1982, rusų kalba), Paskutinio žemyninio apledėjimo srities fliuvioglacialinių nuogulų litogenezė (1984, rusų kalba), Ledyninių nuogulų litologija ir sedimentacija (su kitais, 1998), Kai geologija gyvenimo vizija (2010). Knygos Lietuvos geologai (2009) atsakingasis redaktorius

643

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką