Algirdas Martynas Budreckis

Budrẽckis Algirdas Martynas 1937 11 13Newark 2000 04 15Bostonas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių istorikas, visuomenės veikėjas. Filosofijos daktaras (1965).

Išsilavinimas ir veikla

1963 baigė Rutgerso universitetą (Niujorko valstija). Nuo 1966 dirbo Pavergtųjų tautų seimo sekretoriate. Dirbo Laisvosios Europos radijuje. Dalyvavo Amerikos lietuvių tarybos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (Rytų Lietuvos rezistencinio sąjūdžio atstovas, 1966–69 ir nuo 1987 tarybos narys), JAV lietuvių bendruomenės (1961 ir 1970–71 centro valdybos, 1967–70 tarybos narys).

Žurnalo Bridges vienas iniciatorių (1977). Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados lietuvių, vėliau ir Lietuvos spaudoje. 1993–94 žurnalo Naujoji viltis vyriausiasis redaktorius.

Kūryba

Veikalai: Lietuvių sukilimas 1941 (The Lithuanian National Revolt of 1941 1968), Lietuvos sovietinė okupacija ir aneksija (The Soviet Occupation and Annexation of Lithuania 1968), Lietuviai Amerikoje 1651–1975 (The Lithuanians in America 1651–1795 1976), Algirdas – senovės Lietuvos valstybininkas, jo veikla ir laikai (1981, pavadinimu Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas: jo veikla ir darbai 22021), Vilniečių veikla išeivijoje (1995). Monografijos Susivienijimas Lietuvių Amerikoje: 90 metų istorija (1976) vienas autorių, knygos Rytų Lietuva (1980) redaktorius ir vienas autorių. Studijos apie 18 a. lietuvininkus Prūsijos kariuomenėje, Prūsijos karalių ediktus ir paliepimus lietuvių kalba (išspausdinta knygoje Lithuania Minor 1976). Į anglų kalbą išvertė knygų apie lietuvių organizacijas Amerikoje, lietuves moteris.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką