Algirdas Miškinis

Mišknis Algirdas 1953 03 28Marcinkonys, lietuvių ekonomistas. Daktaras (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų kandidatas 1982; HP 2007).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1976 baigęs Vilniaus universitetą iki 1982 dirbo Mokslų akademijos Ekonomikos institute.

Nuo 1982 dėsto Vilniaus universitete, 1994–2004 Tarptautinių ekonominių santykių katedros vedėjas, 2002–2017 Ekonomikos fakulteto prodekanas, 2014–2020 Ekonominės politikos katedros vedėjas; profesorius (2007).

1990–1993 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, 1990–1991 Ekonomikos skyriaus vedėjas, 1991 Lietuvos informacijos biuro Švedijoje vedėjas, 1991–1992 laikinasis reikalų patikėtinis Švedijoje, 1992–1993 Europos integracijos skyriaus vedėjas, 1993 užsienio reikalų viceministras.

1994–1996 dirbo Lietuvos investicijų agentūroje, 1995–1996 generalinis direktorius. 1996–2000 Europos Sąjungos PHARE programos nacionalinis vertintojas.

1988–1989 stažavo Pekine, 2000 Montréalyje, 2001 Maastrichte.

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: tarptautinė ekonomika ir prekyba, ekonomikos globalizacija, tiesioginės užsienioinvesticijos, paslaugų ekonomika. Tyrė Lietuvos ūkio konkurencingumą, ekonominius ryšius su užsieniu ir integraciją į Europos Sąjungą, aukštojo mokslo finansavimą ir studijų kokybę.

Kita veikla

Mokslinio žurnalo Ekonomika vyriausiasis redaktorius.

Nuo 2013 Lietuvos ekonomistų asociacijos prezidentas, Tarptautinės ekonomikos asociacijos tarybos narys.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Darbas aptarnavimo sferoje (su A. Dobravolsku, 1984, rusų kalba), Ekonomikos modernizavimas (4 tomai, su kitais, 2007–2020), Mažos valstybės ir Europos Sąjunga: Ekonomikos perspektyvos (Small States and the European Union: Economic Perspectives, su kitais, 2016).

Mokomoji knyga Tarptautinė prekybos politika (2008).

Algirdas Miškinis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką