Vokietáitis Algirdas 1909 02 23Kaunas 1994 08 14Walnut Creek (Kalifornijos valstija; 1995 perlaidotas Kaune), lietuvių plaukimo treneris, sporto ir visuomenės veikėjas. J. Vokietaičio sūnus. Filos. dr. (1939). Vienas Lietuvos fizinio auklėjimo sistemos teorijos pagrindų kūrėjų.

Išsilavinimas ir veikla

Algirdas Vokietaitis

1926–30 studijavo agronomiją, istoriją ir pedagogiką Lietuvos universitete, 1930–34 – fizinį auklėjimą ir geografiją Vienos universitete (įgijo plaukimo trenerio specialybę), 1937–39 – fizinį auklėjimą Marburgo universitete. 1929 baigė Švietimo ministerijos kūno kultūros mokytojų kursus. 1934–36 dėstė Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose, 1939–41 – Vytauto Didžiojo universitete. 1941–43 – Vilniaus universitete, Fizinio auklėjimo katedros vedėjas; docentas. 1941–43 Kūno kultūros rūmų Kaune direktorius. Kūno kultūros mokytojų sąjungos įkūrėjas ir pirmininkas. 1934–42 Lietuvos plaukimo rinktinės treneris. 1937–39 bendradarbiavo žurnale Fiziškas auklėjimas. Apibrėžė kūno kultūrą kaip veiksnių (mankštos, žaidimų, sveikos gyvensenos ir kitų) visumą.

Atskyrė sąvokas mankštintis ir sportuoti, apibūdino kūno lavinimo sampratą ir pagrindinius būdus, pabrėžė natūralių judesių, gimnastikos pirmumą, žaidimų būtinybę auklėjant vaikus, paauglius. Plaukimą laikė būdu darniam kūno formavimui, fiziniam parengtumui gerinti. Parengė mokyklinę fizinio auklėjimo programą kaip sudėtinę auklėjimo dalį.

1943–44 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio buvo siunčiamas į Švediją, 1944 3 kartą vykstantį į Švediją suėmė gestapas. 1944 kalintas Liepojos kalėjime ir Stutthofo koncentracijos stovykloje. Po išvadavimo slapstėsi Lenkijoje, 1946 apsigyveno Švedijoje, dalyvavo lietuvių visuomeninėje, antisovietinėje ir sportinėje veikloje.

1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1950–56 slidinėjimo ir plaukimo treneris Kalifornijoje, 1956–62 Niujorko bendrovės Betwin’s Travel Folders atstovas Vokietijoje, 1962–65 Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės Europoje specializuoto kalbos skyriaus viršininko pavadaduotojas, 1967–74 mokytojavo Kalifornijos mokyklose. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje (Dirvoje, Drauge).

Knygos

Knygos Laisvės besiekiant (1983) vienas autorių ir vyriausiasis redaktorius.

R: Raštai Kaunas 2003.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką