Algis Mickūnas

Micknas Algis 1933 11 29Krikliniai (Panevėžio apskr.), lietuvių filosofas. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2008). Dr. (1969). Klaipėdos universiteto garbės daktaras (2000).

Gyvenimo faktai

1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Dalyvavo Korėjos kare (1950–53), buvo sužeistas.

Išsilavinimas ir veikla

1955–59 studijavo inžineriją Ilinojaus technologijos institute,1959–64 filosofiją – De Paulio universitete Čikagoje, 1964–66 Vokietijos, 1967–69 Čikagos, Emory (Atlanta) universitete. Nuo 1969 dėstė Ohajo universitete; profesorius (1986). Vizituojantis profesorius Indijos, Japonijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Gvatemalos, Lietuvos, Peru, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų šalių universitetuose. Įkūrė mokslo tarptautinių draugijų, studijų centrų įvairiuose universitetuose. Tyrinėjimų sritys: fenomenologija, kosmologija, socialinė, istorijos, kultūros, politikos filosofija, filosofinė antropologija, Rytų ir Vakarų civilizacijų lyginamieji tyrimai.

Algis Mickūnas

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Tyrinėjant fenomenologiją (Exploring Phenomenology 1974 21990, su D. Stewartu, lietuvišku pavadinimu Fenomenologinė filosofija 1994), Prasmė, dialogas ir įkultūrinimas: Ugdymo fenomenologinė filosofija (Meaning, Dialogue and Enculturation: Phenomenological Philosophy of Education, su J. R. Scudderiu, 1986), Komunikacijos mokslas: Jo fenomenologiniai pagrindai (Science of Communication: Its Phenomenological Foundation 1990), Technokratija prieš demokratiją: Komunikacijos politikos problemos (Technocracy vs. Democracy: Issues in the Politics of Communication 1997, abu su J. J. Pilotta), Demokratija šiandien: Straipsniai ir esė, Pastovumas ir tėkmė: Kultūros fenomenologijos apybraižos (abu 2007), Filosofijos likimas (su A. Šliogeriu, 2009), Summa erotica (2010), Estetika: menas ir pasaulio patirtis (2011), Civilizacijos, kultūros, gyvenamieji pasauliai (Civilizations, cultures, lifeworlds), Dieviškasis kompleksas ir laisvas mąstymas (The divine complex and free thinking), Per fenomenologiją į dzenbudizmą, Socialinė vertybė ir individuali vertė (Social value and individual worth, visi 2012), Šiuolaikiniai Vakarai: du gyvenamieji pasauliai (Modern West: two life worlds 2013), Fenomenologinė filosofija ir jos šešėlis (su D. Jonkumi), Kultūros logika (The logic of culture), Mokykla, mokytojai, mokiniai, Visuomenė, aplinka ir pasaulis (Society, environment and world, visi 2014), Europos projektas (The project Europe 2015), Lietuva ir globalizacija (Lithuania and globalization 2016), Kosminė sąmonė, Socialinės teorijos gyvenamas pasaulis ir metodas (The Lived World of Social Theory and Method, abu 2017), Istorija, kalba, suvokimas (2018). Dar parašė atsiminimų knygą Atsiminimų punktyrai (2022).

Fenomenologijos enciklopedijos (Encyclopedia of Phenomenology 1996) vienas sudarytojų.

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2017).

P: Visa aprėpianti dabartis: Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas Vilnius 2004.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką