alkohòliai (arab. al-kuḥul – stibio milteliai), organinių junginių, turinčių vieną arba kelias funkcines hidroksigrupes (–OH), susijungusias su sočiojo angliavandenilio radikalu, klasė. Pagal hidroksigrupių skaičių molekulėje alkoholiai skirstomi į vienhidroksilius, dvihidroksilius (diolius, glikolius), trihidroksilinius (triolius) ir daugiahidroksilius (poliolius). Pagal hidroksigrupės padėtį anglies atomų grandinėje skiriami pirminiai RCH2OH, antriniai R2CHOH ir tretiniai R3COH alkoholiai (čia R – angliavandenilio radikalas). Alkoholiai yra alifatiniai (etanolis C2H5OH, 1,2‑etandiolis HOCH2CH2OH, glicerolis), alicikliniai (cikloheksanolis), turintys benzeno (fenilmetanolis, arba benzilo alkoholis, C6H5CH2OH) ar heterociklo žiedą. Didžiausią grupę sudaro sotieji vienhidroksiliai alkoholiai. Alkoholių pavadinimai sudaromi iš atitinkamo alkano pavadinimo su priesaga ‑olis (metanas – metanolis CH3OH, etanas – etanolis C2H5OH ir kita). Pirminiai alkoholiai su nešakota anglies atomų grandine iki dekanolio C10H21OH yra skysčiai. Metanolio, etanolio, propanolio kvapas silpnas, savitas alkoholinis, butanolio, pentanolio ir heksanolio – salsvas, troškus; didelės molekulinės masės alkoholiai bekvapiai. Pirmieji trys alkoholių homologinės eilės nariai gerai tirpsta vandenyje, tolesni – vis blogiau, tačiau geriau tirpsta organiniuose tirpikliuose. Alkoholiai gaunami oksiduojant angliavandenilius, hidratuojant alkenus, redukuojant aldehidus, ketonus; kai kurie alkoholiai, pvz., etanolis, gaunami rauginant cukringas medžiagas. Su šarminiais metalais alkoholiai sudaro alkoksidus (natrio metoksidas CH3ONa), su rūgštimis – esterius (etilacetatas). Pirminiai alkoholiai oksiduojami virsta aldehidais, etanolis – acetaldehidu CH3CHO, antriniai alkoholiai – ketonais, 2‑propanolis – acetonu CH3COCH3. Dehidratuojami su katalizatoriais alkoholiai virsta alkenais. Alkoholiai naudojami sintetinio pluošto, dažiklių, plastikų, plastifikatorių, ploviklių, kvapiųjų medžiagų, vaistų gamyboje; etanolis – alkoholiniams gėrimams. Alkoholiai nuodingi; patekę į organizmą slopina visų audinių ir organų gyvybines funkcijas; ypač smarkiai veikia nervų sistemą metanolis ir etanolis. Labai nuodingi – pentanolis, propanolis ir butanolis.

3035

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką