Alksni pliakalnis, Õnuškio pliakalnis, piliakalnis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, Juodupės seniūnijoje, prie Alksnių kaimo. Nacionalinės reikšmės archeologijos paminklas (1992). Datuojamas pirmu tūkstantmečiu prieš Kristų–pirmo tūkstantmečio po Kristaus pradžia.

Alksnių piliakalnis

Įrengtas Apvalaso (Akmeno) ežero rytinėje pakrantėje esančios kalvos aukštesniame gale. Piliakalnio aikštelė ovali, pailga rytų–vakarų kryptimi, 40 m ilgio ir 30 m pločio, šiek tiek iškilesnė viduryje, rytinė dalis 1 m aukštesnė. Piliakalnio šlaitai statūs, iki 15 m aukščio, rytinis šlaitas nuolaidus (jame 1,5 m žemiau aikštelės yra iki 7 m pločio terasa), pietinis šlaitas apardytas (čia buvo kasamas žvyras; kasant rastas akmeninis kirvukas).

Tyrinėjimai

Lietuvos istorijos instituto žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu 1949 pietiniame šlaite rasta degėsių, lygiosios keramikos ir brūkšniuotosios keramikos, gyvulių kaulų. 1972 piliakalnio aikštelės kultūriniame sluoksnyje rasta gyvulių kaulų, brūkšniuotosios keramikos.

Padavimai apie piliakalnį

Pasakojama, kad ant piliakalnio stovėjusi didelė ir graži bažnyčia. Kartą Velykų rytą žmonių procesijai einant aplink bažnyčią ši prasmegusi su visais žmonėmis. Dingusių žmonių artimieji, sukrėsti nelaimės, kasdien atnešdavo po saują žemės norėdami toje vietoje supilti kapą, taip susidaręs didelis kalnas. Vėliau kitoje vietoje pastačius naują bažnyčią žmonės pradėjo kalbėti, kad esą kiekvieną Velykų rytą, pasibaigus procesijai, pirmam nubėgusiam ant kalno atsiverdavusi žemė ir pradėdavę kilti prasmegusios bažnyčios brangenybės ir auksas. Dar pasakojama, kad piliakalnyje palaidoti kovose su švedų ir Napoleono kariuomenėmis žuvę kariai.

Alksnių piliakalnis (1958, fotografas Kazys Makuška; © Rokiškio krašto muziejus)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką