Alma Adamkienė

Adamkenė Alma Marija, Nutautáitė 1927 02 10Šiauliai 2023 05 21Vilnius, lietuvių visuomenės veikėja, filantropė. V. Adamkaus žmona. Nuo 1939 mokėsi Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazijoje. 1944 su prekybininkų tėvų šeima pasitraukė į Vokietiją. Gyvendama karo pabėgėlių stovykloje Rosenheime (Bavarija) baigė Eichstätto lietuvių gimnaziją, įstojo studijuoti Erlangeno universiteto Filologijos fakultete. 1949 Nutautų šeima išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Rockforde (Ilinojaus valstija), A. Nutautaitė dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante. 1951 ištekėjusi už V. Adamkaus gyveno Čikagoje, dirbo privačioje draudimo bendrovėje. Nuo 1962 vadovavo šeimos įsigytai Tabor Farmos vasarvietei (apie 50 darbuotojų, apie 200 nakvynės vietų), kuri tapo svarbiu lietuvybės centru, čia vyko ir liberalios pakraipos lietuvių išeivių organizacijos Santara–Šviesa suvažiavimai.

1997 grįžo gyventi į Lietuvą. 1998 vyrui tapus Lietuvos Respublikos prezidentu įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1999 03 įkūrė Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondą (veikė iki 2014 06). Fondas daugiausia rūpinosi Lietuvos kaimo vaikų rėmimu, vaikų namų auklėtinių globa. Rėmė vaikų ligonines ir globos namus, 45 provincijos mokyklas. Mokyklose steigė popamokinės veiklos grupes, rūpinosi vaikų užimtumu ir lavinimu. Kiekvienais metais mokyklų bibliotekos pildytos knygomis (iš viso už 1,6 mln. litų). Fondas vykdė įvairius projektus, skatinančius gabius kaimo moksleivius. Rengė labdaros aukcionus, kasmet – Kalėdų karavaną, kuriuo siekta pagerinti mokyklų ir vaikų namų sporto įrangą ir inventorių, padėti atnaujinti mokyklų sporto sales ir sporto aikštynus. Iš viso Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas gavo ir paskirstė daugiau kaip 14 mln. litų paramos. Už labdaringą veiklą rūpinantis Lietuvos vaikais 2010 A. Adamkienei įteiktas Amerikos ir Baltijos forumo Vašingtone apdovanojimas. 2004 Almos Adamkienės vardas suteiktas Šepetos (Kupiškio rajono savivaldybė) pagrindinei mokyklai.

Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir A. Adamkienė su Didžiosios Britanijos karaliene Elžbieta II ir Edinburgo hercogu Filipu per oficialų karalienės vizitą Lietuvoje (Vilnius, 2006 10 17)

Apdovanojimai

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė įteikia A. Adamkienei ordiną Už nuopelnus Lietuvai (Vilnius, 2017)

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Didysis kryžius (2017). Ordino Už nuopelnus Didysis kryžius (Norvegija), Jaroslavo Išmintingojo 1 laipsnio ordinas (Ukraina, abu 1998), Nacionalinio ordino Už nuopelnus Didysis karininko kryžius (Prancūzija), Trijų žvaigždžių ordino Didysis kryžius (Latvija, abu 2001), Baltosios žvaigždės ordino Didysis kryžius (Estija, 2004), Izabelės Katalikės ordino Didysis kryžius (Ispanija), Ordino Už nuopelnus Didysis kryžius (Vokietija, abu 2005), Brangiosios karūnos ordino Didžioji juosta (Japonija), Henriko Jūrininko ordino Didysis kryžius (Portugalija, abu 2007), Karūnos ordino Didysis kryžius (Belgija, 2008), Ordino Už nuopelnus Lenkijos Respublikai Komandoro kryžius su žvaigžde (Lenkija, 2009).

L: Alma (sudarė Inga Liutkevičienė) Vilnius 2007.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką