Alma Braziūnienė

Brazinienė Alma 1955 01 29Pumpėnai, lietuvių knygotyrininkė. Dr. (hum. m., 2006).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1978 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą).

1978–90 dirbo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (1985–90 Retų spaudinių skyriaus vedėja). 1990–2005 Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja.

1980–87, 1991–2000 dėstė ir nuo 2005 dėsto Vilniaus universitete, 1989–92 dar dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1995–2000 – Vilniaus aukštesniojoje technologijos mokykloje; docentė (2009).

Nuo 2008 tęstinio mokslo darbų leidinio Knygotyra atsakingoji sekretorė.

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: spausdintinis paveldas, bibliofilijos teorija ir istorija, Lietuvos knygos ir bibliotekų istorija, knygos, asmeninių bibliotekų ir bibliofilijos kultūra.

Knygos

Parašė monografiją Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka (2008), mokomąją knygą Inkunabulų paveldas Lietuvoje ir pasaulyje (2014, skaitmeninė knyga).

Sudarė ir parengė leidinį Senieji Lietuvos žemėlapiai iš Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinių (1999, lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis).

Parengė J. Lelewelio knygą Dvejetas bibliografinių knygų (tomas 1 Pirmosios bibliografinės knygos 2011, tomas 2 Antrosios bibliografinės knygos 2015, tomas 3 Studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė 2016), su kitais – A. W. Bohatkiewicziaus mokomąją knygą Veikalas apie visuotinę bibliografiją (2004) ir kompaktinę plokštelę Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai (1998, lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis).

Parengė parodų ir sudarė jų katalogus Senoji Lietuvos knyga, XVI–XVIII a. (1997, atskiri leidimai lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis), Imago Lithuaniae: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių (2002, lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, kompaktinė plokštelė 2003).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką