„Alma Mater“, nelegalus Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui leidinys.

Leistas 1979 švenčiant Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų. Buvo dauginamas mašinėle, užsieniui – spaustuviniu šriftu. Išėjo 4 numeriai (maždaug po 100 mašinraščio puslapių). Redaktorius P. Pečeliūnas pasirašė slapyvardžiu A. Vientautas. Nagrinėti tie lietuvių tautos istorijos klausimai, kurie būdavo nutylimi ar iškraipomi oficialiuose leidiniuose, pvz., Molotovo–Ribbentropo paktas, padėtis SSRS aneksuotoje ir sovietizuotoje Lietuvoje, Vasario 16 (Vasario 16 Aktas) reikšmė.

Išspausdinta rašinių apie V. Kudirką, A. Maceiną ir jų darbus. Nagrinėtos Lietuvos nepriklausomybės požiūriu pasaulėžiūros ir ideologinės problemos, aktualijos. Pateikta grožinės literatūros, mokslo ir meno kritikos darbų. Perspausdinta dokumentų iš kitų nelegalių leidinių. Jungtinėse Amerikos Valstijose leidinį 1979 perspausdino Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga.

1589

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką