„Alma Mater Vilnensis“

„Alma Mater Vilnensis“, leidinys, ėjęs 1949–73 Londone.

Leidėjai

Tęsdama leidinio Alma Mater Vilnensis tradicijas leido po II pasaulinio karo emigracijoje atsidūrusi Stepono Batoro universiteto bendruomenė.

Bendradarbiavo

S. Kościałkowskis, Wiktoras Sukiennickis, Władysławas Wielhorskis.

Knygos

Išėjo šešios knygos (antrojoje knygoje išspausdinta W. Wielhorskio studija Lietuviai, baltarusiai ir lenkai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istorijoje / Litwini, Białorusini i Polacy w dziejach kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego; trečiąją knygą sudarė paskaitų ciklas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių istorija / Dzieje ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego; ketvirtąją knygą – straipsnių rinkinys Iš lenkų politinės minties istorijos buv. Lietuvos D. K. žemėse / Z dziejów polskiej myśli politycznej na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką