Riehl Alois (Aloisas Rýlis) 1844 04 27Riehlhof (prie Bolzano) 1924 11 21Berlynas, austrų filosofas neokantininkas. Dr. (1870).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

Studijavo Vienos, Miuncheno, Innsbrucko, Grazo universitetuose. 1878–82 dėstė Grazo, 1882–95 Freiburgo, 1895–98 Kylio, 1898–1905 Hallės, 1905–19 Berlyno universitetuose; profesorius (1878).

Idėjos

Jam turėjo įtakos I. Kanto kritinė filosofija ir pozityvizmas. Filosofijos uždavinys, anot A. Riehlio, yra mokslinio pažinimo prielaidų ir tokių sąvokų kaip realybė, daiktas savaime analizė ir kritika. Siekė sukurti mokslinę filosofiją, kuri turėtų pakeisti metafiziką. Pasak jo, metafizika būna ne tik atvirai išdėstyta sistemose, bet gali slypėti net ir mokslo prielaidose. Pagrindinė A. Riehlio tyrimo sritis – pažinimas, kurį suprato kaip psichofizinę vienovę. Pagal objektyviąją šios vienovės sampratą, sąmonė yra smegenų funkcija, o pasaulis yra kiekybiškai matuojamų elementų visuma, pagal subjektyviąją – pasaulis yra pojūčių padarinys. Todėl nei subjektas, nei objektas atskirai negali būti pradinis atskaitos taškas filosofijoje – tik sąmonė kaip vientisas ir tiesioginis suvokimo ir pažinimo procesas subjekto ir objekto pavidalais. Sąmonės jungtis su objektais vyksta per juslinius įspūdžius.

Alois Riehl

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Moralė ir dogma (Moral und dogma 1871), Apie filosofijos suvokimą ir formą (Über Begriff und Form der Philosophie 1872), Filosofinė kritika (Der philosophische Kritizismus 3 t. 1876–1887), Šiuolaikinės filosofijos įvadas (Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart 1903).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką