Gilvỹdis Alpas 1895 04 01Kikonys (Kupiškio vlsč.) 1987 10Southfield (Mičigano valstija), lietuvių agronomas, visuomenės veikėjas.

1917 baigė Maskvos žemdirbystės mokyklą.

1918 grįžęs į Lietuvą 1919 dalyvavo nepriklausomybės kovose.

1919–27 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1921–32 Panevėžio žemės ūkio draugijos pirmininkas. 1923–36 Panevėžio apskr. agronomas. 1923–40 Panevėžio liaudies banko valdybos pirmininkas. 1937–40 Lietūkio direktorius, Prekybinės žemės ūkio kooperacijos kursų vedėjas. 1941–44 Vilkaviškio rj. agronomas.

1926–27 Lietuvos III Seimo vicepirmininkas.

Buvo sporto organizacijos Sveikata vienas steigėjų, reiškėsi tautininkų ir Šaulių sąjungos veikloje. Bendradarbiavo periodionėje spaudoje: Lietuvos aide, Lietuvos balse, Mūsų ūkyje, Ūkininko patarėjuje, Vaire.

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–47 Hanau stovyklos Lietuvių komiteto pirmininkas. 1949 atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas apsigyveno Detroite.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką