Alphons Silbermann

Silbermann Alphons (Alfonsas Zlbermanas) 1909 08 11Köln 2000 03 04Köln, vokiečių sociologas, muzikologas, publicistas. Žydų kilmės. Daktaras (1933).

Išsilavinimas

Studijavo muzikologiją, sociologiją ir teisę Kölno, Freiburgo, Grenoblio universitetuose.

Pedagoginė ir kita veikla

1944–51 dėstė Valstybinėje muzikos konservatorijoje Sidnėjuje, 1958–64 – Kölno, 1964–74 – Lozanos, 1974–79 – Bordeaux universitete; profesorius (1964). Baigęs studijas dirbo teisininku, prasidėjus nacių persekiojimams 1933 išvyko į Amsterdamą, 1938 – į Paryžių, vėliau – į Sidnėjų.

1951–58 gyveno Paryžiuje, atliko sociologinius tyrimus, rašė į įvairius žurnalus ir laikraščius. Žurnalo Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie vyriausiasis redaktorius.

Įkūrė Masinės komunikacijos institutą Kölne.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: …apie muzikinius dalykus (…of Musical Things 1949), Tariamas pono Jacques’o Offenbacho dienoraštis (Das imaginäre Tagebuch des Herrn Jacques Offenbach 1960), Muzikos sociologija (The Sociology of Music 1963), Sociologo erezijos (Ketzereien eines Soziologen 1965), Vilfredo Pareto moralė (Morale chez Vilfredo Pareto 1969), Masinės komunikacijos sociologija (Soziologie der Massenkommunikation 1973), Televizija kaip konfliktų skatintoja? (Fernsehen als Konfliktverstärker? 1975), Nemylimas žydas. Antisemitizmo sociologija (Der ungeliebte Jude. Zur Soziologie des Antisemitismus), Masinė komunikacija. Empirinės sociologijos elementai (Communication de Masse. Eléments de Sociologie empirique, abu 1981), Kas yra žydų dvasia? (Was ist jüdischer Geist? 1984), Antisemitizmas po holokausto (Antisemitismus nach dem Holocaust 1986), Amžiaus dykinėtojas (Flaneur des Jahrhunderts 1999), Keliaklūpsčiavimas ir kitos ydos: Pataikavimo sociologija (Grovelling and Other Vices: The Sociology of Sycophancy 2000).

Parengti vadovėliai

Parengė vadovėlius Ekranas ir tikrovė (Bildschirm und Wirklichkeit 1966), Masinė komunikacija (Massenkommunikation 1969), Empirinė meno sociologija (Empirische Kunstsoziologie 1973 21986), taip pat Masinės komunikacijos ir žiniasklaidos tyrimų parankinis žodynas (Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung 1981).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką