Lingis Alphonso (Alfonsas Lngis) 1933 11 23Crete (Ilinojaus valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas, socialinis antropologas. Lietuvių kilmės.

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1954 baigė filosofiją Loyolos universitete Čikagoje, vėliau studijavo Leuveno katalikiškajame universitete Belgijoje. Nuo 1960 dėstė Duquesne’o universitete Pittsburghe, Pensilvanijos universiteto profesorius. Lankėsi Lietuvoje, dalyvavo mokslinėse konferencijose. Mokslinės veiklos sritys: fenomenologija, egzistencializmas, modernioji filosofija ir etika, antropologija. Pagarsėjo kaip E. Lévino, M. Merleau‑Ponty knygų vertėjas į anglų kalbą.

Alphonso Lingis

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Ekscesai: Erosas ir kultūra (Excesses: Eros and Culture 1982), Libido: prancūzų egzistencinės teorijos (Libido: The French Existential Theories 1985), Fenomenologiniai aiškinimai (Phenomenological Explanations 1986), Mirties ribos subjektyvumas (Deathbound Subjectivity 1989), Nieko bendra neturinčiųjų bendrija (The Community of Those Who Have Nothing in Common 1994, lietuviškas leidimas 1997), Sensacija: jausmų suprantamumas (Sensation: Intelligibility in Sensibility 1995), Imperatyvas (The Imperative 1998), Pavojingos emocijos (Dangerous Emotions 1999, lietuviškas leidimas 2002), Pasitikėjimas (Trust 2004), Kūno transformacijos (Body Transformations 2005), Pirmojo asmens vienaskaita (The First Person Singular 2007), Smurtas ir prabanga (Violence and Splendor 2009), Bendra kalba, paskiri balsai (Common Language, Individual Voices 2010), Prisilietimas (Contact 2010), Neatšaukiama: mirtingumo filosofija (Irrevocable: A Philosophy of Mortality 2018).

L: D. Staponkutė Exultant Forces of Translation in the Philosophy of Travel of Alphonso Lingis New York 2014.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką