Plantinga Alvin (Alvinas Plántinga) 1932 11 15Ann Arbor, Jungtinių Amerikos Valstijų religijos filosofas. Dr. (1958). Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (1975).

Išsilavinimas ir veikla

1955 baigė Mičigano universitetą. 1957–58 dėstė Yaleʼio, 1958–63 – Wayne’o (Detroite) universitete, 1963–82 – Calvino koledže (Grand Rapidse, dabar universitetas). 1982–2010 Notre Dameʼo (Indianos valstija) universiteto profesorius ir šio universiteto Religijos filosofijos centro direktorius. Nuo 2010 vėl dėsto Calvino koledže. Amerikos filosofų asociacijos Vakarų skyriaus prezidentas (1981–82).

Idėjos

Teologijos ir religijos filosofijos klausimus nagrinėjo remdamasis analitinės filosofijos principais. Teigė, kad krikščioniškasis tikėjimas yra racionalus ir patikimas ir be Dievo apsireiškimų bei jo buvimo įrodymų. Naudodamas galimų pasaulių sąvoką ir modalinę logiką išplėtojo ontologinį Dievo buvimo įrodymą. Įrodinėjo, kad natūralizmas (B. Russellas, W. V. O. Quineʼas, R. K. Popperis ir kiti), besiremiantis evoliucijos teorija ir visus objektus bei reiškinius aiškinantis gamtinėmis priežastimis ir dėsniais, prieštarauja pats sau ir yra iracionalus, nes negali garantuoti, kad natūraliai evoliucijoje atsiradę žmogaus pažintiniai gebėjimai yra patikimi. Nagrinėdamas blogio problemą A. Plantinga teigė, kad krikščionių Dievo visagalybė, visažinystė, moralinis tobulumas ir blogio egzistavimas pasaulyje logiškai neprieštarauja vienas kitam – blogis kyla iš žmogaus laisvos valios, kurios Dievas negali apriboti.

Alvin Plantinga

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus Dievas ir kiti protai (God and Other Minds 1967), Būtinybės prigimtis (The Nature of Necessity 1974), Dievas, laisvė ir blogis (God, Freedom and Evil 1974), Ar Dievas turi prigimtį? (Does God Have a Nature? 1980), Garantas: Dabartinės diskusijos (Warrant: The Current Debate 1993), Garantas ir tinkama funkcija (Warrant and Proper Function 1993), Patikimas krikščionių tikėjimas (Warranted Christian Belief 2000), Dievo žinojimas (Knowledge of God, su Michaelu Tooley, 2008), Mokslas ir religija (Science and Religion, su D. Dennettu, 2010), Kur iš tikrųjų glūdi konfliktas (Where the Conflict Really Lies 2011), Žinojimas ir krikščionių tikėjimas (Knowledge and Christian Belief 2015).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką