amat mokyklà, žemesnioji specialioji mokykla, rengusi kvalifikuotus amatininkus arba pramonės, statybos, žemės ūkio, prekybos, transporto darbininkus.

Pirmosios amatų mokyklos pasaulyje

Iš pradžių amatų buvo mokomasi pas meistrą, cechuose. Pirmosios amatų mokyklos atsirado 18 a. pradžioje Vokietijoje. Plėtojantis pramonei 19 a. Vakarų Europoje steigtos sekmadieninės ir vakarinės amatų mokyklos. 19 a. pabaigoje Vokietijoje jos buvo sujungtos su bendrojo lavinimo sekmadieninėmis mokyklomis. Jungtinėse Amerikos Valstijose amatų mokyklos pradėtos steigti 20 a. pradžioje.

Amatų mokyklos Lietuvoje

Telšių dailiųjų amatų mokykla (1930, fotografas S. Petrauskas; © Žemaičių muziejus Alka)

Lietuvoje 18 a. pabaigoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkas A. Tyzenhauzas pirmąją amatų mokyklą įsteigė Gardine karališkųjų ekonomijų valstiečių vaikams (rengė kalvius, matininkus, statybininkus). Edukacinė komisija (1773–1797) kai kurių amatų mokymą įtraukė į parapinių, apskričių mokyklų ir gimnazijų programas. Komisijos parengti švietimo nuostatai reikalavo mokyklose mokyti vaikus vyti virves, pinti krepšius, šiaudines skrybėles, verpti, megzti, siūti, dirbti kai kuriuos statybos, laukų matavimo darbus.

19 a. pradžioje atsirado pirmosios privačios amatų mokyklos (namų ruošos, rankų darbų). Amatų mokyta Vilniaus mokytojų seminarijoje, Vilniaus universiteto specialiosiose mokyklose (veterinarijos, kurčnebylių). 1832 uždarius Vilniaus universitetą uždarytos ir jam priklausiusios specialiosios mokyklos, bendrojo lavinimo mokyklų programose neliko amatų mokymo. Amatų mokyti vėl pradėta 19 a. antroje pusėje: Rietavo agronomijos mokykloje (1858–1863), vėliau Rumšiškių, Panevėžio, Jonavos, Kauno, Telšių, Raseinių bendrojo lavinimo mokyklų amatų klasėse, vaikų prieglaudose. Įkurta sekmadieninių amatų mokyklų. Nuo 1871 pradėtos steigti dviklasės parapinės mergaičių mokyklos su trečiąja amatų klase (namų ruošos, siuvimo, mezgimo ir kita). 1895 prie Vilniaus chemijos ir technikos mokyklos buvo įsteigta amatų mokykla.

šaltkalviai prie amatų mokyklos Klaipėdoje (1940; © Rokiškio krašto muziejus)

Kauno aukštesnioji technikos mokykla (1925, atvirukas; © Kauno apskrities viešoji biblioteka)

Pramonės, transporto, ryšių poreikiams tenkinti 20 a. pradžioje įsteigta įvairių technikos mokyklų. Geležinkelių meistrus, technikus, stočių budėtojus ir kitus specialistus rengė Vilniaus geležinkelio technikos mokykla, ryšių specialistus – Vilniaus paštininkų-telegrafininkų mokykla, elektrotechnikos specialistus – Kauno aukštesnioji technikos mokykla. 1918–1940 amatų mokyklas steigė valstybė, privačios organizacijos. 1926 buvo 12 amatų mokyklų, mokėsi 1105 moksleiviai. 1931 nustatyti du amatų mokyklos tipai: žemesniosios bei vidurinės amatų ir amatų-ruošos mokyklos. 1939 buvo 30 amatų mokyklų (be Klaipėdos krašto; 13 valstybinių ir 17 privačių), mokėsi 4628 mokiniai.

1940 sovietų valdžia amatų mokyklas perorganizavo į darbo rezervų mokyklas. 1959 šios pertvarkytos į profesines technikos mokyklas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką