Jonýnas Ambraziejus 1919 02 02Krekštėnai (Simno vlsč.) 2006 07 08Vilnius, lietuvių tautosakininkas. Dr. (hum. m.; filol. m. kand. 1955).

Išsilavinimas ir veikla

1946 baigė Vilniaus universitetą. 1946–52 dirbo Lietuvos istorijos, 1952–92 – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), 1958–87 buvo Tautosakos skyriaus vadovas, 1964–84 – direktoriaus pavaduotojas. Vadovavo lietuvių liaudies dainų katalogo rengimui, redagavo 1972–86 spausdintas jo dalis. 1980–93 Lietuvių liaudies dainyno vyriausiasis redaktorius. Tyrė tautosakos ir literatūros sąveikas (knyga Gaivinanti tautosakos srovė 1979, straipsnių ciklas Vincas Krėvė ir tautosaka), sistemino duomenis apie lietuvių tautosakos rinkimą, skelbimą ir vertinimą (studija Lietuvių folkloristika: Iki XIX a. 1984). Parengė (su kitais) ir redagavo knygą Lietuvių tautosakos rinktinė (1954), Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944–1956 (1957), Patarlės ir priežodžiai (1958), Lietuvių tautosaka (5 t. 1962–68). Vienas knygos Lietuvių tautosakos apybraiža (1963) autorių ir redaktorių. Parašė knygą Liudvikas Rėza tautosakininkas (1989).

Ambraziejus Jonynas (© Lietuvos muzikos ir teatro akademija / InC-EDU, 1973)

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1970, su kitais), Lietuvos mokslo premija (1994, su kitais).

1830

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką