Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis

Kašaráuskis Ambraziejus Pranciškus (lenk. Kossarzewski) 1821prie Pavandenės 1880 12 14(26)Tomsk (Rusija), Lietuvos katalikų kunigas, kraštotyrininkas, kalbininkas, gamtininkas. 1841–44 mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose. 1844 įšventintas kunigu. 1845–48 Baisogalos vikaras, 1850–51 Telšių bajorų mokyklos kapelionas. 1852–64 kunigų pataisos namų Varniuose prižiūrėtojas. Buvo Kauno statistikos komiteto narys, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos narys bendradarbis. 1853 su geologų ekspedicija tyrė Papilės juros sistemos uolienų atodangas. 1864 05 suimtas ir 1865 11 karo lauko teismo nuosprendžiu ištremtas į Sibirą (gyveno Bijske, vėliau Tomske). Enciklopedinių užmojų lituanistinio sąjūdžio skatintojas. Aprašė retesnius Žemaitijos augalus, tyrė Dubysos slėnį, tremtyje – Altajaus kalnus. Užrašinėjo tautosaką, vietovardžius, papročius. Paskelbė kalbos, istorijos, etnografijos, tautosakos ir kitų sričių raštų, straipsnių apie Visatos, gamtos reiškinių kilmę. Kaupė rankraštinių lietuvių kalbos žodynų (K. K. Daukšos, L. Ivinskio) išrašus. A. P. Kašarauskio rankraščiai 1883 buvo persiųsti į Kauną (3 t. saugomi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje); pagrindiniai rankraštiniai lituanistiniai darbai A. Jakšto surinkti į tomą Litvanica (dalį paskelbė K. Būga leidinyje Tauta ir žodis t. 1 1923, dalis A. P. Kašarauskio surinktos tautosakos išspausdinta Tautosakos darbuose t. 3 1937).

643

1149

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką