Amerikos lietuvių Montessori draugija

Amèrikos lietùvių Montessori draugijà (American Lithuanian Montessori Society) įkurta 1958 Čikagoje kaip ne pelno organizacija. Remdamasi M. Montessori pedagoginiu metodu rūpinasi ikimokykliniu vaikų auklėjimu, steigia lietuvių mokyklėles (židinėlius). 1958 Domicelė Petrutytė, Marija Varnienė ir A. Varnas Čikagoje įsteigė Lietuvių vaikų židinėlį (veikė iki 1962). 1963–95 Čikagoje veikė Kriaučeliūnų vardo Vaikų nameliai. Nuo 1983 Lemonte veikia Žiburėlis (2019 jį lankė 25 vaikai, nuo 2002 vedėja Žibutė Mačiulienė). Amerikos lietuvių Montessori draugija palaiko ryšius su Montessori metodo centru Lietuvoje. Draugijai vadovauja septynių Direktorių taryba, kuri rūpinasi mokyklėlės finansiniais ir administraciniais reikalais, samdo mokytojus. Direktorių tarybos pirmininkė Onutė Gecevičienė.

Amerikos lietuvių Montessori draugija. Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių auklėtiniai su vedėja S. Vaišviliene (1965)

93

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką