Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga

Amèrikos lietùvių Ròmos katalkių móterų sjunga (Lithuanian Catholic Women’s Alliance), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kultūros ir savišalpos organizacija. Įkurta 1914 Čikagoje. Rūpinasi lietuvybės išlaikymu, doriniu ir religiniu narių mokymu, profesiniu lavinimu. Aukščiausioji institucija – seimas, šaukiamas kas 2 metai. Sąjunga turi dvasios vadus, garbės narių. Žemiausias organizacinis vienetas – kuopos, kurios jungiasi į apskritis. Turi 3 skyrius: pašalpų, draudimo ir socialinį.

1916–72 leido žurnalą Moterų dirva. 1957 įsteigė stipendijų fondą savo nariams ir jų šeimų nariams, gyvenantiems vienuolynuose, studijuojantiems seminarijose, universitetuose. 1964 išleido knygą A.L.R.K. Moterų sąjunga, skirtą sąjungos 50 metų jubiliejui.

Nuo 1964 sąjunga priklauso ALT.

Žymesnės veikėjos: M. Juškienė, U. Gudienė, M. Jokūbaitė, S. Subatienė, M. Vaičiūnienė, S. Sakalienė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką