analitiškùmas, filosofijos sąvoka, reiškianti loginę žinių sistemos savybę.

Sąvokos apibrėžimas

I. Kantas analitiniais laikė teiginius, kurių predikato sąvoka jau glūdi subjekto sąvokoje, t. y. tuos, kuriuose subjekto ir predikato ryšys mąstomas per tapatybę. Skirdamas proto tiesas nuo fakto tiesų G. W. Leibnizas teigė, kad proto tiesos yra teisingos visuose galimuose pasauliuose.

20 a. analitiškumo problema buvo plėtota garsiajame W. V. O. Quineʼo ir R. Carnapo ginče.

W. V. O. Quineʼo argumentai

Anot W. V. O. Quineʼo, šiuolaikinį empirizmą grindžia dvi dogmos. Viena jų yra tikėjimas esmine skirtimi tarp analitinių (jų prasmė nepriklauso nuo faktų) ir sintetinių tiesų (paremtų faktais). Pasak W. V. O. Quineʼo, apibrėžiant analitiškumo sąvoką problemas kelia ne loginės tiesos, bet tokie teiginiai kaip žalias obuolys yra žalios spalvos. Teiginys žalia spalva yra žalia spalva nekelia problemų, bet sakydami, kad žalias obuolys yra žalios spalvos remiamės sinonimiškomis sąvokomis, nes žalias obuolys (t. y. neprinokęs) gali būti ir raudonas, todėl reikia paaiškinti ne tik analitiškumą, bet ir sinonimiškumą. Atskirai paimto žodžio žalias reikšmių neįmanoma apibrėžti, nes žodžiai esą įgyja reikšmes tik kalbiniame kontekste.

R. Carnapo analitiškumo samprata

R. Carnapas analitiškumo sąvoką aiškino remdamasis dirbtine logine kalba, kurios sintaksės ir semantikos taisyklės tiksliai suformuluotos. Tokia loginė kalba aprašo gana paprastą universumą, kurį sudaro ribotas objektų, galinčių turėti ar neturėti tam tikrų savybių, skaičius. Detaliausiai universumas yra aprašytas, kai nurodama, kokias savybes turi ir kokių neturi kiekvienas objektas. Toks aprašymas vadinamas būsenos aprašymu. Pasak R. Carnapo, teiginys yra analitinis, jeigu jis teisingas, kai teisingas bet kuris būsenos aprašymas. R. Carnapo samprata primena G. W. Leibnizo galimų pasaulių koncepciją.

R. Carnapo sampratos kritika

W. V. O. Quineʼas teigė, kad R. Carnapo pasiūlyta analitiškumo interpretacija galios tik tose kalbose, kurios struktūriniai elementai – atominiai teiginiai – bus nepriklausomi. Bet teiginys obuolys yra raudonos spalvos esą priklausys nuo teiginio obuolys yra žalios spalvos (jeigu jis raudonas, tai negali būti žalios spalvos). Todėl R. Carnapo pasiūlyta dirbtinė kalba neva negalės išspręsti analitiškumo problemos. Analitiškumo sąvoka priklauso nuo fundamentalesnės sinonimiškumo sąvokos. Dirbtinė R. Carnapo kalba esą neleidžia apibrėžti nei sinonimų, nei analitiškumo sąvokos. W. V. O. Quineʼo nuomone, apskritai tiesa priklauso tiek nuo kalbos, tiek nuo nekalbinių faktų. Teiginys, kuris yra analitinis viename kalbiniame kontekste, gali būti sintetinis kitame. Riba tarp analitinių ir sintetinių teiginių negali būti nubrėžta. Tikėjimas, kad tokie teiginiai gali būti griežtai atskirti, yra empiristų nepagrįsta dogma.

1151

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką