anapèstas (gr. anapaiston < anapaistos – atloštas), antikinės eilėdaros triskiemenė 4 morų pėda, kurios 2 pirmi skiemenys trumpi, o trečias ilgas (⏑⏑). Silabotoninėje eilėdaroje anapestas yra triskiemenė pėda, kurios 2 pirmi skiemenys nekirčiuoti, o trečias kirčiuotas (⏑⏑), arba triskiemenis metras, kurio eilutė prasideda dviskiemene anakruze ir tarp kirčiuotų skiemenų turi po 2 nekirčiuotus. Pvz.: Suplasnojo kaip paukštė širdis, / Ir prasiskleidė toliai žvaigžti (V. Mykolaitis-Putinas). Lietuvių poezijoje anapestas plačiai vartojamas nuo 19 a. pabaigos, kai įsigalėjo silabotoninė eilėdara.

3141

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką