Mikojan Anastas (Anastasas Mikojãnas) 1895 11 25Sanahin (Armėnija) 1978 10 21Maskva, SSRS valstybės veikėjas.

Tbilisyje baigė armėnų dvasinę seminariją. Nuo 1915 – bolševikų partijos narys. Per 1917–22 Rusijos pilietinį karą iš pradžių buvo Raudonosios armijos komisaras, vėliau veikė Azerbaidžane (suimtas Didžiosios Britanijos kariškių, vos išvengė sušaudymo). 1922–26 prisidėjo prie sovietų valdžios įtvirtinimo Dono, Kubanės, Tereko, Šiaurės Kaukazo srityse. 1926–30 SSRS užsienio ir vidaus prekybos, 1930–34 – tiekimo, 1934–38 – maisto pramonės, 1938–46 – užsienio prekybos liaudies komisaras. 1937–46 SSRS liaudies komisarų tarybos (vyriausybės) pirmininko pavaduotojas. Per II pasaulinį karą 1942–45 Valstybės gynybos komiteto narys, atsakingas už tiekimą kariuomenei. Dalyvavo Teherano konferencijoje (1943) ir Jaltos konferencijoje (1945). 1946–55 SSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, 1955–64 I pavaduotojas. 1946–49 dar ir SSRS užsienio prekybos ministras, 1953–55 – prekybos ministras.

Anastas Mikojan

Artimas N. Chruščiovo bendradarbis, rėmė jo destalinizacijos politiką, 1957 – kovą su vadinamąja antipartine grupe (G. Malenkovas, V. Molotovas ir kiti). Darė įtaką SSRS užsienio politikai: per 1956 Vengrijos revoliuciją pasiųstas derėtis į Budapeštą, per 1962 Karibų krizę tarpininkavo F. Castro Ruzo, J. F. Kennedy ir N. Chruščiovo deryboms. 1962 vadovavo susidorojimui su streikavusiais Novočerkasko darbininkais. 1964–65 SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas. Nesipriešino N. Chruščiovo nušalinimui, bet 1965 buvo pakeistas L. Brežnevui lojaliu N. Podgornu.

1923–76 Rusijos komunistų partijos (Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų), SSKP) Centro komiteto, 1935–52 – Centro komiteto politinio biuro, 1952–66 – Centro komiteto prezidiumo narys.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką