Anatolijus Lapinskas

Lapnskas Anatolijus 1946 11 04Kaunas, lietuvių kompozitorius, publicistas.

1972 baigė Lietuvos konservatoriją (E. Balsio kompozicijos klasę). 1970–71 dėstė Kauno Naujalio meno mokykloje, 1971–76 – Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1976–78 – M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1978–92 vadovavo Vilniaus folkloro ansambliams (1978–87 Sadaujos ansambliui). 1988–91 dėstė Lietuvos konservatorijoje, 2003–07 Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 2004 Lietuvos muzikos akademija). 2006–08 Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko vyresnysis patarėjas. 2008–09 Lietuvos radijo muzikinių laidų autorius ir vedėjas. 1990, 1994 Pasaulio lietuvių dainų švenčių Šokių dienos, 1996, 2000 ir 2004 Šiaurės Amerikos tautinių šokių švenčių muzikos vadovas. Paskelbė daugiau kaip 500 straipsnių kultūros, muzikos, socialiniais ir visuomenės problemų klausimais.

Anatolijus Lapinskas

Kūriniai

Sukūrė Concerto piccolo fortepijonui ir simfoniniam džiazo orkestrui (1971), Lietuvišką koncertą kanklėms (1987), simfoninį paveikslą Miesto muzika (1972), Simfoninius šokius simfoniniam orkestrui (1982; versija liaudies instrumentų orkestrui Šiaurės Lietuvos šokiai 1983), kūrinių liaudies instrumentų orkestrui, tarp jų – rapsodija (1981), Kalendorinė siuita (1990), pjesės Tututis (1982, J. Švedo I premija), Čiužela (1983, J. Švedo II premija), Laukai laukeliai (1984, J. Švedo II premija), Prie upelio (1988, J. Švedo I premija), pučiamųjų orkestrui, džiazo orkestrui, siuitas dainų ir šokių ansambliui Sveteliai už skobnelių (1972), Atsisveikinimo vakaras pas Juzę (1988), Žemaitiški vaizdeliai (1992), kamerinių kūrinių, tarp jų – kvintetas pučiamiesiems (1977), sonatą tokatą (1978) ir ciklą Žydrieji preliudai (1 kn. 1984, 2 kn. 1988) fortepijonui, solo ir choro dainų, tarp jų – Turėjo bobutė žilą oželį (liaudies žodžiai, 1982 S. Šimkaus III premija), Oi audžia, audžia (liaudies žodžiai, 1985 S. Šimkaus II premija), Baltija – sielos gili sietuva (E. Mieželaičio žodžiai, 1988 S. Šimkaus III premija), chorinį ciklą Pamario dainos (1990), vokalinių ciklų, tarp jų – Meilės dainos baritonui ir fortepijonui (J. Macevičiaus žodžiai, 1980), Mažosios Lietuvos dainos sopranui, baritonui ir birbynių kvintetui (liaudies žodžiai, 1985). Kūryboje gausu lietuvių muzikinio folkloro elementų.

Apdovanojimai

J. Švedo I (1982, 1988), II (1983, 1984, 1985), III (1982, 1988) premija.

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką