Andriejus Benediktas Klongevičius

Andriejus Benediktas Klongevičius (dailininkas K. Ruseckas, aliejus, 1841, Lietuvos dailės muziejus)

Klongẽvičius Andriejus Benediktas (lenk. Jędrzej Benedykt Kłągiewicz), Klungis 1767 01 01Alūksta 1841 12 27Vilnius, Vilniaus vyskupas. Teologijos mokslų daktaras (1815). 1789−97 dėstė Kražių kolegijoje. Nuo 1797 studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir Moralės fakultetuose, nuo 1801 − Vilniaus kunigų seminarijoje. 1802 įšventintas kunigu. Iki 1808 ėjo įvairias pareigas Vilniaus konsistorijoje. Nuo 1808 Vilniaus kunigų seminarijos kapelionas, 1810−16 jos regentas. Priešinosi seminarijos rusinimui. 1815−28 Vilniaus universiteto dogminės teologijos ir Bažnyčios istorijos profesorius, 1822 laikinai ėjo Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas. Paskaitose aiškino jozefinizmo esmę, jį kritikavo. Kelerius metus ėjo Vilniaus cenzūros komiteto pirmininko pareigas. Podolės Kameneco kanauninkas, Vilniaus katedros kapitulos kanauninkas (1819). 1828 paskirtas Vilniaus vyskupijos valdytoju. Rūpinosi kunigų drausme, įpareigojo juos atlikinėti rekolekcijas, rengti dekanatų konferencijas, tinkamai tvarkyti parapijų knygas, išleido pamokslų sakymo, bažnytinio giedojimo, elgesio su žmonėmis ir kitų instrukcijų, aplinkraščių. A. B. Klongevičiaus pastangomis restauruota Vilniaus katedra ir varpinės bokštas. 1830 Chrizopolio titulinis vyskupas. 1831 kunigams paskelbė prieš sukilimą nukreiptą laišką, bet caro kariuomenei Ašmenos bažnyčioje nužudžius apie 150 gyventojų A. B. Klongevičius pareikalavo, kad gubernatorius nubaustų kaltininkus. Už palankumą sukilėliams 1831 ištremtas į Jaroslavlį, 1832 paleistas, grįžo į Vilnių. Buvo Dvasinės katalikų akademijos steigimo iniciatorius, rūpinosi jos veikla, dėstytojų parinkimu, dvasininkų rengimu. 1840 Vilniaus vyskupas ordinaras (pirmas valstiečių kilmės vyskupas). Išleido pamokslų (Trumpas pamokslas apey pašanavoima ciesoriaus visos Rossios 1832), paskaitų rinkinį, vadovėlių, į lietuvių kalbą išvertė katekizmą (1832), parengė lietuviškų (Litanios su maldomis apė š. Petru apaštalu pagal evangelios ir darbu apaštalu, išspausdinta 1842), lenkiškų knygų, bendradarbiavo periodinėje spaudoje.

23

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką