Jurgẽvičius Andriejus 1560Žemaitija 1604Vilnius, Lietuvos katalikų kunigas, katalikų polemistas. Filosofijos magistras, teologijos dr. (1586).

Biografijos faktai

Vilniaus universitete baigė teologiją. Nuo 1587 Vilniaus katedros kanauninkas, 1596–99 Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos prižiūrėtojas. Kardinolo J. Radvilos globotinis, lydėjo jį į Romą. 1600 su Vilniaus vyskupu B. Vaina vizitavo Vilniaus bažnyčias. Polemizavo su evangelikais reformatais, ypač su A. Volanu.

Rašytinis palikimas

Parašė katalikybę ginančių ir kitų religinės tematikos raštų: A. Volano apgavystės ir evangelijos šmeižimai (Mendacia et convitia evangelica A. Volani 1588), Atsakymai… į pagarsėjusią A. Volano knygęlę prieš aukščiausią pontifiką (Responsio … ad famosum Andreae Volani contra Summum Pontificem libellum 1590), Skundai dėl A. Volano ir Lietuvos brolių ministrų mūsų laikų erezijų (Questiones de Haeresibus nostri temporis A. Volano ipsiusque fratribus Lithuaniae Ministris 1590), Pagarsėjusių ir juokingų A. Volano knygelių anatomija (Anatomia libelli fomosi et scurrilis A. Volani…1591), Į penkiasdešimt du Gregorijaus Zemovito skundus (Ad quinquagintas duas quaestiones Gregorii Zarnovitae 1592), Penktas ginčas dėl Evangelijos… (Bellum quinti Evangelii… 1594), Seniausių profesorių ir gausių nereikšmingųjų ginčas dėl Evangelijos (Quinti Evangelii professores Antiquissimi et celebrrimi Nullus et Nemo… 1599; dedikuota Kristoforui Radvilai, vertimas į lenkų kalbą 1602, vokiečių 1603, prancūzų 1608) ir kitų. Beveik visos šios knygos buvo išleistos Vilniuje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką