Andriẽjus Kretiẽtis apie 660Damaskas 740 07Eresas (Lesbas), krikščionių teologas, himnografas. Šventasis (šventė – liepos 4). Nuo gimimo buvo kurčias, būdamas 7 m. stebuklingai pasveiko priėmęs Eucharistiją. Būdamas 14 m. įstojo į Šv. Sabos vienuolyną prie Betliejaus. Vėliau buvo paskirtas arkidiakonu ir 681 išsiųstas dalyvauti Konstantinopolio III susirinkime. Po susirinkimo Konstantinopolyje tarnavo arkidiakonu Šv. Sofijos sobore, vadovavo našlaičių prieglaudai. 711 konsekruotas arkivyskupu ir paskirtas į Gortinos arkivyskupiją. Čia išgarsėjo kaip pamokslininkas ir poetas. Andriejus Kretietis priešinosi Bizantijos imperatoriui Leonui III Isaurui, draudusiam gerbti šventus paveikslus. Sukūrė irmų, troparijų, stichirų, t. p. jam priskiriama apie 70 kanonų, skirtų pagrindinėms Bizantijos apeigų liturginėms šventėms. Žinomiausias – 250 strofų Didysis kanonas yra atgailos giesmė gavėniai, įeina į Gavėnios triodijų.

Andriejus Kretietis (Andriejus Kretietis ir Marija Magdalietė meldžiasi prieš Ženklo Dievo Motinos atvaizdą, medis, tempera, 17 a., Čerepoveco muziejus)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką