Andrijauskia, žemaičių bajorų giminė. Žinoma nuo 17 amžiaus. Juozapas 19 a. viduryje valdė Kentralių dvarą (netoli Luokės, Telšių apskr.). Jo sūnūs: Vladimiras, Pranciškus (g. 1828), Engelbertas ir Bonaventūras. Vladimiras (g. 1825) mokėsi Kražių gimnazijoje (tikybos mokytojas buvo M. Valančius). 1850 (ar 1849)–1854 studijavo mediciną Maskvos universitete; buvo veiklus lietuvių kolonijos organizatorius. Palaikė ryšius su S. Daukantu. Nuo 1854 Rygos karo ligoninės gydytojas. 1857 vasarą išėjo į atsargą, iki 1863 buvo Varnių dvasinės seminarijos gydytojas. Dėl ryšių su bajorų anticariniu pasipriešinimu ištremtas į Sibirą be teisės verstis gydytojo praktika. Po amnestijos 8 dešimtmetyje grįžo į Žemaitiją. Parašė istorijos mokslui svarbų Maskvos ir Varnių laikotarpio dienoraštį. Engelbertas (g. 1829) liko tėvo ūkyje Kentraliuose, ilgainiui paveldėjo Siraičių dvarelį prie Telšių. Rašytojos Žemaitės liudijimu, pritarė lietuvių kultūriniam sąjūdžiui. Bonaventūras (1833–apie 1880) baigė medicinos mokslus Maskvoje; dalyvavo lietuvių studentų švietėjiškoje veikloje. Iki 1863–1864 sukilimo dirbo gydytoju Viekšniuose; už paramą sukilėliams ištremtas. Mirė tremtyje. Engelberto sūnus L. P. Andrijauskas – tapytojas.

-Andrijauskis; -Juozapas Andrijauskis; -Vladimiras Andrijauskis; -Engelbertas Andrijauskis; -Bonaventūras Andrijauskis

2111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką