Volãnas Andrius (lot. Andreas Volanus) apie 1530Lwówek (prie Poznanės) 1610 01 06Bijutiškės (prie Ašmenos), Lietuvos evangelikų reformatų teologas, humanistas. Rašė daugiausia lotynų kalba. 1544–46 studijavo Frankfurto prie Oderio, 1550–53 – Karaliaučiaus universitetuose. Buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko M. Radvilos Rudojo, karalių Žygimanto Augusto, S. Batoro, Zigmanto Vazos sekretorius. Rašė politinio pobūdžio, visuomenės ir valstybės teorijos veikalus, proginius kūrinius. Žinomos 28 autorinės knygos, išspausdintos 1572–1608, dauguma jų išleista Vilniuje. Jose polemizavo su jėzuitais, antitrinitoriais, smerkė šventųjų ir jų paveikslų gerbimą, pasisakė prieš celibatą, alegorinį Biblijos interpretavimą. Teologijos veikale Teisingas tikėjimo išpažinimas (Orthodoxa fidei confessio, su M. Pacu, 1565) išdėstė Švenčiausiosios Trejybės dogmos interpretavimo istoriją, Bažnyčios tėvų ir Susirinkimų teiginius, Evangelikų Reformatų Bažnyčios šios dogmos sampratą. Svarbiausiame veikale Apie politinę arba pilietinę laisvę (De libertate politica sive civili 1572) pilietinę bendruomenę kildino iš pavojaus bei protingumo, išdėstė esminius modernios visuomenės sutarties teorijos elementus. Spėjama, kad buvo anoniminio traktato Pasikalbėjimas lenko su lietuviu (Rozmowa Polaka z Litwinem 1564, lietuviškai 1988), ginančio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinį savarankiškumą, vienas autorių. Dar parašė laidotuvių kalbą mirus M. Radvilai Rudajam (išspausdinta 1588), laiškų Kijevo vyskupui M. Pacui (1565), Rygos miesto magistratui (1599). Dalis laiškų išliko rankraščiuose.

R: Rinktiniai raštai Vilnius 1996.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką