Daũgirdas Angelas (lenk. Anioł Dowgird) 1776 12 11Jurkauščyna (Vitebsko sr., Baltarusija) 1835 04 26Vilnius, Lietuvos filosofas, teologas. Pijoras (1791).

Išsilavinimas

1786–93 mokėsi Mogiliavo ir Mstislavlio jėzuitų, Liubašanų (Mogiliavo sritis) ir Dubrounos (Vitebsko sritis) pijorų kolegijose, 1793–96 studijavo teologiją Vilniaus universitete.

Pedagoginė ir kita veikla

Iki 1807 dėstė teologiją, filosofiją, logiką, matematiką, prancūzų kalbą Lydos, Vitebsko, Ščiutino (Gardino sritis), Ukmergės, Raseinių pijorų mokyklose. 1807–09 Vilniaus pijorų kolegijos prefektas. Nuo 1809 Vilniaus vyriausiosios kunigų seminarijos kapelionas. 1818–32 (išskyrus 1823–24) Vilniaus universiteto, nuo 1834 – Vilniaus dvasinės akademijos profesorius. Nuo 1833 Vilniaus kanauninkas.

Filosofijos bruožai

Pritarė A. Sniadeckio, J. Locke’o ir F. Bacono pažinimo teorijos ir logikos koncepcijoms, kritikavo G. Berkeley, D. Hume’o subjektyvųjį idealizmą, I. Kanto agnosticizmą, formalizmą. Teigė, kad krikščioniškoji religija ir filosofija neprieštarauja protui, mąstymui.

Logika

Jo tyrimų pagrindinis objektas buvo logika. Į ją įtraukė pažinimo teoriją ir kai kurias psichologijos problemas. Logika, anot jo, yra filosofijos pagrindas ir mokslinio pažinimo pradžia. Kūrė Šviečiamojo amžiaus filosofijos principais pagrįstą logikos sistemą.

Pažinimo ir tiesos samprata

Nuo logikos mokslo atskyrė natūraliąją logiką, kurią apibrėžė kaip įgimtą gebėjimą skirti tiesą nuo netiesos. Anot jo, pažinimas remiasi ir nekintamais postulatais (tiesos samprata). Šviečiamojo amžiaus filosofijos suformuluotus kriterijus stengėsi pritaikyti ir mokslinio pažinimo teorijai. Mokslus skirstė pagal tai, ar jų išvadų teisingumas grindžiamas patyrimu.

Etika

Analizavo dorovę ir jos normų įtvirtinimo būdus. Pasak jo, dorovė įgimta ir yra natūralus žmonijos poreikis, nes be jos visuomenė suirtų.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Traktatas apie logiką, metafiziką ir moralės filosofiją (O logice, metafizyce i filozofii moralney rozprawa 1821, lietuvių kalba 2006), Moralės filosofijos įvadas (Wstęp do filozofii moralnej 1821–23, rankraščiai Vilniaus universiteto bibliotekoje), Inauguracinė teologinė dogmatinė disertacija apie stebuklus (Dissertatio inauguralis theologico-dogmatica de miraculis 1826), Prigimtinių mąstymo taisyklių išdėstymas, arba teorinė ir praktinė logika (Wykład przyrodzonych myślenia prawideł, czyli logika teoretyczna i praktyczna 1828, fragmentai lietuvių kalba 2006), Evangelijos ir apaštalų laiškų aiškinimas (Wykład Ewangelii i Listów Apostolskich t. 1–2 1836).

R: A. Daugirdas Raštai Vilnius 2006. L: J. Tumelis Angelo Daugirdo bibliografija / Problemos 1977 nr. 1(19); S. Kaczmarek Anioł Dowgird filozof nieznany Warszawa 1965.

504

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką