Angelė Nelsienė

Nelsenė Angelė (Angela Nelson), Nelsas 1934 07 22Santaka (Kalvarijos vlsč.), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1971 BALF Los Andželo skyriaus vicepirmininkė. 1972–83 Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytoja. Nuo 1985 Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo narė (JAV lietuvių bendruomenės atstovė). 1985–89, 1989–93 ir 1999–2002 JAV lietuvių bendruomenės Vakarų apygardos valdybos, 1988–91 JAV lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo pirmininkė. 1986 pasiekė, kad Kalifornijos gimnazijose būtų dėstomas istorijos kursas apie Baltijos šalyse SSRS vykdytą genocidą. 1987 Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo komiteto Kalifornijoje pirmininkė.

1990–92 ir nuo 1995 Amerikos baltų laisvės lygos pirmininkė, 1992–94 – direktorė. 1990 SSRS Lietuvai paskelbus ekonominę blokadą per Jungtinių Amerikos Valstijų senatorius W. L. Armstrongą ir D. P. Moynihaną išrūpino 10 mln. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių humanitarinės pagalbos Lietuvai įstatymą, organizavo Baltijos šalių atstovų vizitą pas prezidentą G. H. W. Bushą (prieš jo susitikimą Maltoje su SSRS prezidentu M. Gorbačiovu), daugelį susitikimų su aukštais Jungtinių Amerikos Valstijų pareigūnais. 1990–92 Vilniaus senamiesčio gelbėjimo fondo pirmininkė. 1995 inicijavo (per Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmeną Ch. Coxą) Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso rezoliucijos dėl Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo ir Baltijos valstybių teisės tapti NATO narėmis svarstymą. 1998 jos pastangomis Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Atstovų Rūmuose įsteigtas Baltijos sambūris (Baltic Caucus). 2000–08 Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės (nuo 2007 – Pasaulio lietuvių bendruomenės) komisijos narė.

Gedimino ordino Karininko kryžius (2003).

Barkauskaitė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką