angliczmai, skoliniai iš anglų kalbos. Dažniausi yra leksikos anglicizmai – skolinti žodžiai (ir vertiniai). Lietuvių kalbos tiesioginių skolinių klasifikacijoje anglicizmai arba visai neskiriami, arba apžvelgiant germanizmų pogrupius teužsimenami Amerikos lietuvių nereti buitiniai anglicizmai (dar vadinami amerikanizmais), kurių tik vienas kitas iš reemigrantų bent kiek žinomas lietuvių tarmėse. Naujosioms svetimybėms, dažniausiai raštu ar telekomunikacijos priemonėmis pasklidusioms ne vienoje dabartinėje kalboje ir neretai vadinamoms tarptautiniais žodžiais, tiesioginio šaltinio kriterijus sunkiai pritaikomas. Tokios svetimybės skirstomos į anglicizmus, galicizmus ir kitus pagal pradinį (bet ne pirmykštį) šaltinį. Pvz., kompòstas ‘pūdinys’ yra anglicizmas, nors patys anglai tą žodį yra gavę, tik dar ne tokia reikšme, iš senovės prancūzų, kur šis išriedėjęs iš lotynų k. compositus ‘sudėtas’ (veiksmažodžio componere būtojo laiko dalyvio). Kadangi anglų kalbos leksika genetiškai marga, įvairuoja ir naujieji anglicizmai, kuriems pradžią gali būti davę pačių anglų (germaniškos kilmės) žodžiai, veldiniai ir jų dariniai: járdas < yard, láineris < liner, mãčas < match, pùdingas < pudding, strekas < strike; anglų dariniai iš skolinių (ir apskritai žodžiai, turintys svetimų komponentų): agnòstikas < agnostic, autosèrvisas < autoservice; anglų skoliniai (pakitusia reikšme): čèkis < cheque / check, fnišas < finish, pòrteris < porter (čia šlyja ir egzotizmai – dažniausiai iš Didžiosios Britanijos buvusių kolonijų atėję žodžiai: dngas / dngo < dingo, džiùnglės < jungle); anglų abreviatūros ir kitokie dirbtiniai žodžių junginių ar žodžių pakaitalai: AIDS < AIDS, kòdakas < kodak, lãzeris < laser.

2701

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką