angliẽs monoksdas, smakės, CO, bespalvės, beskonės, bekvapės dujos. Tankis 1,25 kg/m3. Blogai tirpsta vandenyje, geriau etanolyje, dichloretane, druskos rūgštyje. Aukštoje temperatūroje jungiasi su kai kuriais metalais ir sudaro karbonilus, su chloru sudaro fosgeną Cl2CO3, su siera – anglies disulfidą, su šarmais – formiatus, su vandeniliu – alifatinius angliavandenilius, metanolį CH3OH. Anglies monoksidas yra geras reduktorius. Į atmosferą patenka su kūryklų dujomis, automobilių deginiais (juose anglies monoksido yra 2–10 %), vulkaninėmis dujomis. Anglies monoksidas gaunamas dujinant kietąjį kurą (generatorinėse dujose anglies monoksido yra 26–30 %, vandens dujose – 7 %) arba iš metano. Gryną anglies monoksidą galima išskirti CO turinčius dujų mišinius leidžiant per amoniakinį vario chlorido tirpalą. Naudojamas kaip didelio šilumingumo kuras, metanolio, aromatinių aldehidų, formaldehido, adipo, akrilo rūgščių gamybai, metalurgijoje (kai kuriems metalų oksidams redukuoti), metalų karbonilams gauti. Nuodingas. Galima apsinuodyti anglies monoksidu, esančiu kuro degimo produktuose, dujiniame kure, buityje – išsiskyrusiu degant kurui, kai trūksta deguonies arba ilgai veikiant automobilio varikliui uždaroje patalpoje. Patekęs į organizmą anglies monoksidas sudaro patvaresnį junginį su hemoglobinu negu deguonis, todėl kraujas negali paimti deguonies ir smegenų ląstelės apmiršta. Koncentracijos ribinė vertė 20 mg/m3.

2591

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką