Angolos mokinukai

Angòlos švietmas

Iki nepriklausomybės atgavimo (1975) apie 85 % gyventojų buvo neraštingi, baltųjų ir juodųjų vaikai mokėsi tik portugalų kalba atskirose mokyklose. Mokslas buvo mokamas.

1976 Angolos vyriausybė priėmė nutarimą įveikti neraštingumą. 1990 neraštingi buvo 58 % gyventojų (44,4 % vyrų ir 71,5 % moterų). Įvestas privalomas nemokamas aštuonmetis mokslas 7–15 metų vaikams. Pradinė mokykla keturmetė. Bendrojo lavinimo vidurinis mokymas apima pirmąją (ketveri metai) ir antrąją (treji metai) pakopas. Dauguma dalykų dėstoma gimtąja kalba. 1991/1992 pradines ir vidurines mokyklas lankė 45 % mokyklinio amžiaus vaikų, pradinėse mokyklose mokėsi 989 440 mokinių, dirbo 31 060 mokytojų, vidurinėse mokyklose – 196 100 mokinių, 5140 mokytojų, profesinėse mokyklose – 12 120 mokinių, 290 mokytojų. 1991 Nacionalinė Asamblėja priėmė įstatymą, leidžiantį steigti privačias mokymo įstaigas.

Salvadoro Correia vidurinė mokykla Luandoje

Angolos universitetas įsteigtas 1963 Luandoje, dar 2 jo fakultetai veikia Huambo ir Lubango. 1991/1992 buvo 790 dėstytojų, 6330 studentų

Didžiausios bibliotekos: nacionalinė ir municipalinė (Luandoje), muziejai: Angolos (įsteigtas 1938) ir Dundo.

Angolos kultūra

2271

Angola

Angolos gamta

Angolos gyventojai

Angolos konstitucinė santvarka

Angolos partijos ir profsąjungos

Angolos ginkluotosios pajėgos

Angolos ūkis

Angolos istorija

Angolos literatūra

Angolos architektūra

Angolos dailė

Angolos žiniasklaida

Angolos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką