Anicetas Arminas

Aminas Anicetas 1931 02 09Būdvietis (Seinų apskr.) 1998 01 26Vilnius, lietuvių choro dirigentas, pedagogas. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1960). 1955 baigė Lietuvos konservatoriją (J. Motiekaičio klasę), 1958 – Leningrado konservatorijos aspirantūrą (J. Kudriavcovos klasę). 1958–70 dėstė Lietuvos konservatorijoje; 1964–70 Choro dirigavimo katedros vedėjas bei Choro studijos vadovas. 1981–83 dėstė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 1988–92 – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute; nuo 1989 šio instituto Muzikos katedros vedėjas bei chorvedžių choro vadovas; profesorius (1989).

1970–73 choro Tauras vadovas, nuo 1974 vyrų choro Varpas meno vadovas ir dirigentas, 1977–81 Šiaulių pedagoginio instituto merginų choro Pavasaris vadovas. 1983–88 Lietuvos operos ir baleto teatro vyriausiasis chormeisteris. Lietuvos dainų švenčių dirigentas.

Pastatė ir dirigavo J. Karnavičiaus operą Gražina (Lietuvos operos ir baleto teatras, 1960), G. Puccini operą Skraistė (Lietuvos televizija, 1961). Su chorais gastroliavo Europos šalyse, Šiaurės Korėjoje.

Knygos

Parašė knygas: Lietuviškų chorų ištakos (1988), Iš chorvedybos ir dirigavimo praktikos (1991), Stasys Baras‑Baranauskas (1996), studiją Lietuvių chorai – tautinės savimonės ir muzikinės kultūros žadintojai (1998). Harmonizavo lietuvių liaudies dainų (rinkinys Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos vaikų chorui 1998).

90

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką