Anicetas Simutis

Simùtis Anicetas 1909 02 11Tirkšliai 2006 03 08Niujorkas (2007 05 22 perlaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse), lietuvių diplomatas, išeivijos veikėjas. 1927 su kitais Telšiuose organizavo jūrų skautų draugovę, 1932 Kaune – karininkų korporaciją Ramovė, 1932–33 jos pirmininko pavaduotojas (pirmasis). 1931 baigė Karo mokyklos aspirantų kursus (atsargos jaunesnysis leitenantas), 1935 – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą (ekonomiką), 1940 – Kolumbijos universitetą Niujorke (politologiją). 1931–36 dirbo Užsienio reikalų ministerijos administracijoje, 1936–92 – Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke (1936–39 sekretorius, 1939–51 konsulinis atašė, 1951–65 vicekonsulas, 1965–67 konsulas, 1967–92 generalinis konsulas). 1940 sovietų valdžiai uždarius Lietuvos diplomatines atstovybes nepakluso reikalavimams (generalinis konsulatas Niujorke tęsė veiklą).

1991–94 pirmasis Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Tautose. Diplomatinėje tarnyboje išbuvo ilgiausiai iš visų tarpukario Lietuvos diplomatų.

Paskelbė straipsnių Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje, plėtojo Niujorko lietuvių prekybos rūmų veiklą, skaitė pranešimus lietuvių bendruomenėms Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje, Venesueloje.

Knygos: Lietuvos ekonominis atkūrimas po 1918 metų (The Economic Reconstruction of Lithuania after 1918 1942), Pasaulio lietuvių žinynas (1953).

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1939), Gedimino ordino Komandoro kryžius (1994), Didysis kryžius (1999).

L: Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje / sudarytojai R. Morkvėnas, L. V. Sruoginis Vilnius 2007.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką