Brúožis Ansas (slap. Prabočių Anūkas) 1876 11 10Martinai (Klaipėdos apskr.) 1928 12 27Klaipėda, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, poligrafininkas ir bibliografas.

Nuo 1900 dirbo raidžių rinkėju Bitėnų (1900 redagavo Saulėteką), Tilžės, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos (1914 redagavo Apžvalgą) spaustuvėse. Nuo 1920 dirbo Lietuvos atstovybėje Klaipėdoje, vėliau buvo gubernatūros pasų skyriaus viršininkas. Aktyviai veikė Mažosios Lietuvos tautiniame sąjūdyje. A. Bruožio rūpesčiu 1901 įsteigtas Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose (1904–05 jo prezidentas), ėmęsis knygų leidybos. Tuomet A. Bruožis suartėjo su Lietuvos socialdemokratų partija, padėjo spausdinti jos leidinius (Darbininkų balsą, atsišaukimus).

Ansas Bruožis

Organizavo Mažosios Lietuvos jaunimo draugijas, 1912 prisidėjo prie jų sąjungos Santara įkūrimo, 1919 – atnaujinimo.

Rinko lietuvių tautosaką, tyrė Mažosios Lietuvos visuomeninį politinį judėjimą, švietimą ir kultūrą, bibliografavo lietuviškus leidinius; parašė ir parengė spaudai 13 faktografinio pobūdžio knygų. Svarbiausios: Prūsų lietuvių raštija (1913), Mažosios Lietuvos rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai (1920), Mažosios Lietuvos politikos veidrodis (1923), Mažosios Lietuvos mokyklos ir lietuvių kova dėl gimtosios kalbos (1935). Sudarė ir redagavo Klaipėdoje kalendorių Lietuvių kalendros (1914–15). Talkino Vaclovui Biržiškai leidžiant Lietuvių bibliografiją, pateikė duomenų ir M. Römerio knygai apie Prūsijos lietuvius (1911). Lietuvių spaudoje propagavo Klaipėdos kr. prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos idėją.

Savo palikimą (30 000 Lt) testamentu pavedė Vydūnui lietuviškiems raštams leisti. A. Bruožio biblioteką (716 tomų) ir archyvą perėmė Aukuro draugija.

-Ansas Bruožis; Prabočių Anūkas

2896

3037

2593

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką