Ansas Lymantas

Lýmantas Ansas 1921 09 26Jonušai (Dovilų vlsč.) 2002 07 22Montréal, lietuvių išeivijos veikėjas, spaudos darbuotojas.

Klaipėdoje pas A. Braką mokėsi grafikos ir dailės. 1939 suredagavo ir parengė spaudai paskutinius laikraščio Lietuvos keleivis numerius. Po 1939 03 Klaipėdos krašto aneksijos nepriėmęs Vokietijos pilietybės turėjo iš Klaipėdos išvykti. 1942 baigęs Berlyno poligrafijos institutą (grafikos meną) dirbo kino filmų bendrovėje Universum‑Film Aktiengesellchaft. Po 1945 gyveno karo pabėgėlių stovyklose Flensburge, Liubeke, Kölne, Hannoveryje; dalyvavo lietuvių veikloje, 1950–51 redagavo atkurtą laikraštį Keleivis, rašė ir į kitus leidinius. 1951 03 apsigyveno Montréalyje. Nuo 1960 dirbo aviacijos bendrovėje Canadian Airlines. Buvo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos veikėjas, 1955–57 redagavo ir leido jos informacinį biuletenį Bičiulis, 1960–71 ir 1982–88 – laikraštį Lietuvos pajūris.

Ansas Lymantas

Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (įkurtas 1953) pirmasis pirmininkas, 1985–92 Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas.

Daug rašė išeivijos spaudoje. Savaitraštyje Nepriklausoma Lietuva rengė skyrelį Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva. Iliustravo ir suredagavo B. Krikštopaičio knygą Jūrų keliais (1979), kai kuriuos Mažosios Lietuvos fondo leidinius. Parašė knygą Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies (2001).

A. Lymanto sukauptas archyvas 2002 perduotas saugoti Klaipėdos universiteto bibliotekai.

-Ansas Lymantas

553

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką