ánšliusas (vok. Anschluss – prijungimas), judėjimas už Austrijos prisijungimą prie Vokietijos. Anšliuso idėjos išpopuliarėjo žlugus Austrijai-Vengrijai (1918). Vokietijoje ir Austrijoje jas propagavo ir dešiniosios, ir kairiosios partijos (prieš buvo dalis aristokratijos, monarchistai ir komunistai). 1919 Versalio taikos ir Saint-Germaino taikos sutartys anšliusą uždraudė. 1933 Vokietijoje atėjus į valdžią Nacionalsocialistų partijai anšliusas tapo oficialia šios šalies užsienio politika. 1934 07 25 Austrijos nacių bandymas nuversti vyriausybę ir įgyvendinti anšliusą žlugo. 1938 02 12 A. Hitleris grasindamas karu privertė Austrijos kanclerį K. von Schuschniggą pripažinti Austriją Vokietijai pavaldžia valstybe, Austrijos nacių lyderis A. Seyss-Inquartas tapo vidaus reikalų ministru. 1938 03 11 K. von Schuschniggas atsistatydino įsakęs kariuomenei nesipriešinti. 1938 03 11–12 Vokietija okupavo Austriją, 03 13 ją aneksavo. Austrija tapo reicho provincija (Ostmark). Po Austrijos prijungimo Vokietijos teritorija padidėjo 17 % (84 000 km²), gyventojų padaugėjo 10 % (6,7 mln.).

Vokietijos kariuomenės paradas Vienoje, surengtas A. Hitleriui oficialiai paskelbus anšliusą (1938 03 15)

Per 1943 10 19–30 Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir SSRS užsienio reikalų ministrų pasitarimą Maskvoje nutarta atkurti Austrijos nepriklausomybę. 1955 05 15 Vienoje šios valstybės ir Prancūzija pasirašė su okupuota Austrija sutartį, pagal kurią ji paskelbta nepriklausoma ir neutralia; anšliusas uždraustas.

2171

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką