Andrijáuskas Antanas 1948 11 03Kaunas, lietuvių kultūros ir meno filosofas, menotyrininkas. Habil. dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1990). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 2009–11 narys ekspertas).

Išsilavinimas, pedagoginė ir kita veikla

1973 Maskvos universitete baigė filosofiją. Nuo 1977 dėsto Vilniaus dailės akademijoje; profesorius (1990). Nuo 1994 dar dėsto Vilniaus universitete. Nuo 2002 dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute (iki 2010 veikė kitais pavadinimais), Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas. Nuo 1991 Lietuvos orientalistų asociacijos prezidentas, nuo 1995 Lietuvos estetikos asociacijos prezidentas. Tęstinių leidinių Bibliotheca Orientalia et Comparativa, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, Kultūrologija, Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos, Neklasikinė filosofija, Lietuvos kultūros tyrinėjimai redakcinių kolegijų pirmininkas.

Antanas Andrijauskas

Mokslinių tyrimų kryptys

Jo mokslinių tyrimų kryptys yra filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, komparatyvistinė kultūrologija, civilizacinė komparatyvistika, orientalistika, menotyra.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus Meno filosofija (1990), Grožis ir menas: Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija. Rytai–Vakarai (1995 21996), Tradicinė japonų estetika ir menas, Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija (abu 2001), Kultūrologijos istorija ir teorija 2003, Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva (2004), Komparatyvistinė vizija: Rytų estetika ir meno filosofija (2006), Litvakų dailė L’ecole de Paris aplinkoje (2008, lietuvių ir anglų kalbomis), Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės (2010), Adomas Galdikas: Lyrinės abstrakcijos erdvių link (2014), Amžinybės ilgesys: Tradicinė indų kultūra, estetika ir menas (2014), Vaizduotės erdvės: Tradicinė kinų estetika ir menas (2015).

Paskelbė apie 500 straipsnių įvairiomis kalbomis.

Sudarė antologiją Estetikos istorija (t. 1 1999), J. Ortegos y Gasseto, C. G. Jungo raštų rinkinius lietuvių kalba (abu 1999), daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių rinkinių. Lietuvos mokslo premija (2003).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką