Kasakáitis Antanas 1870 09 13Subačiškės (Gudelių valsčius) 1960 12 21Čikaga, lietuvių pedagogas.

Išsilavinimas ir veikla

Antanas Kasakaitis

1889 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Negavęs darbo Lietuvoje mokytojavo Nure (Lenkija). 1905 kartu su kitais įsteigė Lietuvių mokytojų sąjungą. 1906–1913 mokytojavo Surviliškio pradinėje mokykloje (Kėdainių apskritis), čia su K. Paltaroku įsteigė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrių. 1913 vėl buvo priverstas išvykti į Lenkiją; Varšuvoje mokytojavo pradinėje mokykloje, buvo Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos narys, Nepriklausomos Lietuvos sąjungos pirmininkas, Lietuvai atkūrus valstybingumą – Lietuvos konsulas Lenkijoje. 1923 grįžęs į Lietuvą iki 1936 dirbo Švietimo ministerijos mokyklų inspektoriumi. 1926–1936 Knygų leidimo, 1929–1932 Lietuvių kalbos rašybos komisijos narys. 1938 jo iniciatyva įkurta Pentupio pradinė mokykla (Marijampolės apskritis). 1944 išvyko į Vokietiją, 1950 – į Jungtines Amerikos Valstijas.

skelbimas apie A. Kasakaičio knygą Alkoholis – vaikų dvasios ir proto žudytojas laikraštyje Draugas (1924 08 08)

Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo žurnaluose Ūkininkas, Vilniaus žinios, Švietimo darbas, Lietuva, Lietuvos aidas, Tautos mokykla ir kituose.

Išvertė H. Spencerio knygą Proto, doros ir kūno auklėjimas (1927).

Knyga

Parašė knygą Alkoholis – vaikų dvasios ir proto žudytojas (1924).

Apdovanojimai

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką