Kùčas Antanas, iki 1947 Kučnskas 1900 10 14Juškai (Lekėčių vlsč.) 1988 04 30Putnam, lietuvių istorikas, pedagogas. L. A. Kučinsko tėvas. Filos. dr. (1937).

Veikla

1927 baigė Kauno universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. Gavęs Alliance Française stipendiją studijavo Grenoblio (1928), Nancy (1938) universitete; įgijo teisę dėstyti prancūzų kalbą. 1927–39 mokytojavo Marijampolės Marijonų gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. 1939–40 Šiaulių berniukų gimnazijos direktorius, 1940–43 Kauno 5 gimnazijos mokytojas, 4 gimnazijos direktorius.

1943 03 16 gestapo suimtas ir įkalintas Stutthofo koncentracijos stovykloje. Baigiantis II pasauliniam karui 1945 Pucke SSRS karių išlaisvintas, gyveno Varšuvoje, Paryžiuje. 1946 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1947–70 dėstė Rytų Europos istoriją Scrantono universitete; profesorius (1967).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Nagrinėjo 14 a. Lietuvos politinę, karų su Vokiečių ordinu, gyvendamas išeivijoje – lietuvių emigrantų istoriją. Pirmasis kompleksiškai tyrė 14 a. antros pusės įvykius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, įvertino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio, kaip asmenybės, vietą Lietuvos istorijoje.

Svarbiausi veikalai: Kęstutis (1938 21988), Amerikos lietuvių istorija (1971); vienas kolektyvinių monografijų Vytautas Didysis (1930 21989), Krikščionybė Lietuvoje (1938) autorių. Parašė studijas Šv. Petro lietuvių parapija Bostone (1956), Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje 1886–1956 (1956), Kun. Antanas Staniukynas (1965), Shenandoah lietuvių Šv. Jurgio parapija (1968), Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius (1979, anglų kalba 1981), atsiminimus Už spygliuotų vielų (A. Gervydo slapyvardžiu, 1950).

Antanas Kučas

Parengė knygą Prancūzų kalbos gramatika: Vadovėlis gimnazijoms (1938). Spaudai parengė J. Totoraičio vidurinių (1938) ir naujųjų (1939) amžių istorijos vadovėlių.

-A. Gervydas; -Gervydas; -Antanas Kučas; -Antanas Kučinskas

2950

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką