Antanas Leonardas Rubšys

Rubšỹs Antanas Leonardas 1923 11 05Bučiai (Laukuvos vlsč.) 2002 08 27Niujorkas (palaidotas Laukuvos bažnyčios šventoriuje), Lietuvos katalikų kunigas, teologas, biblistas. Teologijos dr. (1958). Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1961).

Išsilavinimas ir veikla

1943 įstojo į Telšių kunigų seminariją. Pasitraukęs į Vokietiją 1944–45 studijavo filosofiją Eichstätto (Bavarija) kunigų seminarijoje, 1945–49 – filosofiją ir teologiją Grigaliaus universitete Romoje. 1948 įšventintas kunigu. 1949–51 ir 1957–58 Popiežiškajame Biblijos institute Romoje studijavo senąsias kalbas, Šv. Rašto egzegezę ir archeologiją, 1971–72 Popiežiškajame Biblijos institute Jeruzalėje – hebrajų kalbą ir Rytų archeologiją. Nuo 1951 San Diego kunigų seminarijoje dėstė Šv. Raštą ir biblines kalbas, nuo 1958 Manhattano kolegijoje Niujorke – egzegezę ir hermeneutiką; profesorius (1958).

Antanas Leonardas Rubšys

Nuo 1958 dalyvavo Šv. Rašto archeologiniuose tyrimuose Irake, Irane, Turkijoje, Graikijoje, moksliniais interesais lankėsi Maltoje, Kipre, Tunise, Egipte, Jordanijoje, Sirijoje, Izraelyje. 1994 Popiežiaus rūmų prelatas. 1994–2002 dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete ir Vilniaus pedagoginiame universitete.

Veikalai

Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą kalbą išvertė Senąjį Testamentą (Biblija, arba Šventasis Raštas; išleistas su Č. Kavaliausko verstu Naujuoju Testamentu; katalikų leidimas 1998, ekumeninis leidimas 1999 62018, kanoninis leidimas 2009).

Parašė knygas Raktas į Naująjį Testamentą (2 d. 1978–79 21982), Raktas į Senąjį Testamentą (3 d. 1982–85). Lietuvių kalba dar išleistos A. L. Rubšio knygos: Šventojo Rašto kraštuose (2 d. 1982–90 21998), Raidė užmuša, Dvasia gaivina (1984), Archeologija ir Šv. Rašto istoriškumas (1987), Dorovės principai Šventajame Rašte, Paskaitų ciklas etiniais ir moraliniais klausimais Šventajame Rašte, Kūrėjo ir kūrinio sąveikos‑pokalbio teologija Senajame Testamente, Išminties sąjūdis ir raštija, Lyties šventumas ir šeima Šventajame Rašte (visos išleistos 2011).

Parašė apie 150 straipsnių Biblijos temomis anglų ir lietuvių kalbomis.

Apdovanojimai

Lietuvos nacionalinė premija (1995).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką