Antanas Macijauskas

Macijáuskas Antanas, Maciejáuskas 1874 03 31Pasvaliečiai 1950 03 28Daumėnai (prie Pabiržės; palaidotas Pabiržėje), lietuvių inžinierius, publicistas, visuomenės veikėjas. Didžiojo Vilniaus seimo delegatas. Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1912).

Išsilavinimas ir veikla

1898 baigė Sankt Peterburgo technologijos institutą. 1900 Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį Žemėlapis lietuviškai‑latviško krašto. Cenzūrai uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui iškėlė bylą (Macijausko žemėlapio byla) ir ją laimėjo. Vadovavo P. Vileišio 1900 įsteigtoms mechanikos dirbtuvėms Vilniuje.

1902–13 dirbo fabrikų inspektoriumi Rygoje, dalyvavo Lietuvių pašalpos draugijos veikloje (1903–04 pirmininkas). Rygoje su kitais įkūrė muzikos ir teatro draugiją Kanklės, laikraštį Rygos garsas (ėjo 1909–17), 1905 įsteigė lietuvišką knygyną (veikė iki 1920), leido populiarias pažintines, publicistikos, grožines knygeles, Tėvynės kalendorių (ėjo 1906–13); išleido V. Kudirkos Tautinę giesmę (1906). 1913 Šeduvoje įsteigė žemės ūkio mašinų dirbtuves, 1914–18 kaip karo prievolininkas dirbo Turkestane.

Grįžęs į Lietuvą 1919 dirbo Susisiekimo ministerijoje (vyresnysis inspektorius, nuo 1924 Technikos, nuo 1925 Statybos inspekcijos vyriausiasis inspektorius). 1922–23 Lietuvos atstatymo komisaras, nuo 1931 vertėsi privačia praktika.

1895–1904 įvairiais slapyvardžiais bendradarbiavo laikraščiuose Varpas, Ūkininkas, Vilniaus žinios, Vienybė lietuvininkų. Parengė lietuvių kalbos gramatiką (1902, lenkų kalba), vokiečių‑lietuvių ir rusų‑lietuvių vadovėlius (abu 1907), Technikos žodynėlį (1920), Lietuvių statybos ir puošybos pavyzdžių albumą (1925).

Projektai

Suprojektavo tautinio stiliaus kooperatyvo Tulpė gyvenamąjį namą Kaune (1925), neoklasicistinę Saulės gimnaziją Švėkšnoje (su architektu J. Saleneku, 1928).

Atminimo įamžinimas

Pabiržėje jam pastatytas paminklas (2004, skulptorius G. Piekuras, architektas E. Purlys). Nuo 2008 teikiama A. Macijausko premija.

L: V. Pocius Antanas Macijauskas Vilnius 2004.

2458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką